El espacio no es neutral

El espacio no es neutral

L’ESPAI no és neutral.

L’espai no és NEUTRAL. 

L’espai NO és neutral.

Beirut, Mostar, Nicòsia, Jerusalem, Belfast

A cada una d’aquestes ciutats, els agents urbans van subestimar les tensions interètniques creixents fins que va ser massa tard i la violència es va estendre, provocant una segregació física. Tot i que les parets, les tanques i les “terres de ningú” que van resultar  d’aquestes tensions tenien un caràcter temporal, van acabar tenint un poder de permanència considerable, que va obligar les persones separades a enfrontar la vida «en estat de setge». En aquests casos, fins i tot, després que el món polític hagi signat la pau, les persones confronten pèrdues que estan més enllà de qualsevol compensació. En el camí cap a la divisió urbana, es trenca un contracte social entre l’estat i les persones.

Les ciutats dividides són un far que alerta a totes les ciutats en les quals la rivalitat entre comunitats amenaça el funcionament i la seguretat urbana. Totes les ciutats contenen línies de falla o fronteres ètniques que donen forma a barris “bons” i “dolents” i sentit local a “l’altra banda de les vies”.

Aquestes cinc ciutats estan vinculades per episodis de desenvolupament similars amb seqüències i patrons semblants. Els esdeveniments que van empènyer Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar i Nicòsia a travessar el llindar de l’apartheid ètnic, tenen molt en comú. No totes les fases que s’expliquen més endavant es troben a cada ciutat. Tot i això, poden ser indicadors considerables de la propensió a la segregació física, quan aquestes societats ètnicament diverses es troben en situació d’estrès i en una transició social important:

 1. Politització de l’etnicitat: fusió de la identitat política i ètnica a gran escala.
 2. Agrupació: si augmenten les pressions, les persones-membres d’una comunitat urbana amenaçada poden buscar clústers més petits i més homogenis ètnicament per protegir-se.
 3. Ampliació política: les ciutats dividides funcionen en part com a emblemes de lluites polítiques més grans en les quals els habitants dels enclavaments estan preparats per lliurar batalles que no serveixen directament als seus interessos personals.
 4. Traçat de la frontera: una vegada les comunitats ètniques amenaçades s’han retirat en grups homogenis i el terreny urbà s’ha convertit en territori polític, queda per traçar formalment les línies de batalla.
 5. Concretització: aquests límits traçats que separen els grups, es transformen de permeables a impermeables. Aquest, és un procés que es basa en un disseny i una execució intencionada. Aquests límits pretenien ser temporals en previsió d’intervenció diplomàtica, tot i que acaben existint durant dècades.
 6. Consolidació: una vegada que els límits ètnics s’han traçat i concretat a l’entorn urbà, el clima polític determina si les autoritats municipals augmentaran o contrarestaran el procés de divisió.
 7. Unificar, però no integrar: a causa de les grans ineficiències de la segregació física en un entorn dissenyat per a la cooperació de les persones, les particions urbanes poques vegades són sostenibles. Tot i que les barreres físiques es poden enderrocar fàcilment, les cicatrius socials i físiques que queden no desapareixen amb facilitat. Les seqüeles psicològiques de llargs períodes de violència i intimidació, generalment impedeixen que les persones que han viscut aquest període de divisió habitin de nou les zones antigament prohibides.

La ciutat dividida canònica continua estant dividida mentre es mantinguin les inseguretats que van conduir a la violència intergrupal. Tot i que les particions físiques generen nous problemes i intensifiquen les rivalitats interètniques per si mateixes, la seva eliminació és necessària però no suficient per a la creació de condicions més favorables i equitatives en el marc urbà.

* Referències 

 • J. Calame, E. Charlesworth, (2009) Divided cities, University of Pennsylvania Press
 • A. Oz, (1994) Israel, Palestine and Peace: Essays on a Paradoxical Situation
 • CCCB (2005) Breaking the wall: the social responsability of Palestinian and Israeli Academics and Intellectuals at Times of Violent conflict: An introspective Search
 • K. Chrysostomou (2013) Διακοινοτικές σχέσεις σε διαιρεμένες πόλεις: Η περίπτωση της Λευκωσίας (Relacions intercomunitàries en ciutats dividides: el cas de Nicòsia)
 • K. Chrysostomou (2016), Negotiating Cultural Identities in Post Conflict Spaces: The memorial landscapes of Nicosia
 • Fotos: Konstantina Chrysostomou, No man’s land in Cyprus

Palabras de:

Konstantina Chrysostomou

Fecha de publicación:

12/05/2021

Escrito originalmente en:

inglés

Tags:

Vida cotidiana / Espacio público

Calle Corona

Calle Corona

El carrer Corona s’ha fet estret. Ara, des de l’entradeta de casa, al número 21, sentim els pardalets a qualsevol hora del dia, veiem les veïnes trastejar a les finestres, i dóna un sol espectacular. Que segur que abans també donava, però no sabiem el seu horari de visita.

Estos dies l’hem arreglada, l’entradeta. Hem posat els nostres noms cal·ligrafiats a la bústia. Hem instal·lat una lleixa de castanyer, pulida i envernissada. És xicoteta, no fa ni dos pams de llarg, i està feta amb la fusta d’una antiga artesa de salar de vés a saber on. A la lleixa es recolza un test amb una heura ressuscitada, i hi penja un fanalet de vidre bufat, sostingut amb una xarxa de corda teixida amb molt d’ofici.

Eixim a l’entradeta a fer el cafè. Alhora, la veïna d’unes portes més enllà, la número 15, agrana primer i arruixa després la vorera de davant de sa casa, com per fer net després que tothom hagués marxat al tall a guanyar-se les garrofes. En realitat ningú no ha marxat de casa.

Com que el carrer s’ha encollit i estem més a prop, la conversa es fila més ràpid, i en un moment Adela ens està contant a nosaltres i a Miquel (asomat a la finestra del primer pis del 14), que quan ella era fadrina, el carrer també era així, petitó. I els veïns i veïnes el tancaven als cotxes per sopar juntes o per eixir a la fresca els vespres de bon oratge.

Miquel somriu, i atropella el relat amb el seu propi, de tantes ganes d’explicar els records que la història d’Adela li ha despertat. Al seu poble també tancaven el carrer Corona cada diumenge. Disputaven partides de pilota a mà. Jugaven a llargues, lo menos, quatre o cinc joves per banda. Mig barri s’hi acostava a veure la partida que, quan era senyalada, omplia l’aforament: voreres, finestres i balcons atapeïts d’ulls que seguien els tantos d’extrem a extrem del carrer. Quin gust vore’l tan plenet de gent! Que aplaudia i cridava. Que reia o feia carasses, segons el joc.

Nosaltres els comentàvem que quina sort que el carrer Corona s’haja tornat a fer estret. Que no cal ni tallar-lo als cotxes per xerrar una estona qualsevol. Que la lleixa i el fanalet vénen del nord, i que quina acció de cura tan bonica i tan poc reconeguda és netejar una part de la vorera de totes. Que també tenim arrels al sud, i que ens encantaria organitzar aquí mateix una partida de llargues en quant les circumstàncies ho permeten.

* Referències

Text inspirat en els estudis de Donald Appleyard sobre l’impacte del trànsit de vehicles en la vida veïnal:

Imatge: Reproducció digital del diagrama de les connexions socials al carrer (Appleyard, 1969).  Les línies representen conexions socials, i els punts identifiquen els llocs de trobada de la gent.

Palabras de:

Arnau Boix i Pla

Fecha de publicación:

26/04/2020

Escrito originalmente en:

catalán

Tags:

Vida cotidiana / Movilidad sostenible / Espacio público

Espacio de encuentro, La Rectoria


Espacio de encuentro, La Rectoria

El proceso participativo se ha realizado con el objetivo principal de decidir la transformación de la Vicaría en un equipamiento de referencia a escala municipal y para proponer unos criterios ejecutivos que impulsen el proyecto de definición de usos y gestión del edificio. Estos criterios se basan, fundamentalmente, en las conclusiones generadas a partir de la realización de un proceso participativo con los y las habitantes de Cànoves i Samalús, el colectivo joven, las entidades municipales, en estrecha colaboración con el equipo técnico y político del municipio. Este proceso participativo se ha realizado con el apoyo de la Diputación de Barcelona, especialmente en su fase inicial.

La Rectoria se vuelve en un espacio que da lugar a actividades y servicios, relacionadas con el aprendizaje, la comunidad y el medio ambiente, accesibles a toda la ciudadanía local de Cànoves i Samalús. Se trata de un tercer espacio (complementario a la casa y el espacio de trabajo) que tiene un papel destacado en la vida pública de Cànoves i Samalús. Un espacio de confianza y acogida, donde las personas pueden acceder al conocimiento, ser parte de la comunidad y probar nuevas actividades creativas. Un lugar donde se pueden empezar a abordar las desigualdades en la sociedad local fomentando el sentimiento de lugar y pertenencia para que el lugar se crea según las necesidades de las usuarias.

Este recurso municipal, se dedica a la creatividad, el aprendizaje y la inclusión y renace a partir de la fuerte identidad que tenía el edificio al pasado como espacio comunitario. Asimismo, este equipamiento da respuestas a necesidades actuales y futuras con la coexistencia de diversos espacios y actividades que fomentan la diversidad de la población local. Esta estrategia garantiza el futuro de La Rectoría y mejora el acceso de las usuarias más desvinculadas, atrae nuevas usuarias que quizás no lo habían visitado anteriormente y forman sinergias y oportunidades que son más fáciles de mantener gracias a la proximidad con los otros espacios de carácter diferente del equipamiento.

De este modo, da respuestas a todas las fases de los procesos creativos y de producción de conocimiento intergeneracional -generando espacios de encuentro y de trabajo individual y / o colectivo- y recursos a disposición de entidades, agentes culturales y sociales ya la ciudadanía en general. Además, ofrece recursos de formación y visibilización de proyectos y actividades que ya tienen lugar en el municipio.

Con este proceso, se apuesta por una colaboración estrecha entre los diferentes colectivos, entidades, asociaciones y el ayuntamiento. Mediante la co-dinamización, se crea una confianza mutua basada en la comunidad como símbolo de «nosotras», para que den forma y que hagan crecer el proyecto de la Rectoría.

En este caso, el proyecto de la Rectoría y su propuesta de activación tiene como objetivo construir unos valores básicos como la confianza y el respeto, que ayudan a crear un desarrollo social sostenible en el municipio. En el caso del colectivo joven, dándoles responsabilidades y voz a través de este equipamiento, los impulsamos para que se conviertan como ciudadanía activa que participen en la sociedad en igualdad de condiciones con los otros colectivos y entidades.

Así pues, el espacio de encuentro La Rectoria se definiría a partir de los tres ejes siguientes:

 • Lugares de vida y encuentro social
 • Respeto y compromiso con el medio ambiente y el territorio
 • Intercambio de conocimiento, capacidades e ideas

Lugar

Cànoves i Samalús 

[3,117 habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas


Cooperación ciudadana

Duración

6 meses [2020]

Impulsoras


Ayuntamiento de Cànoves i

Samalus


Diputación de Barcelona

 

Equipo redactor

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

 

Han colaborado

Equipo político y técnico

del ayuntamiento


Ciudadanía de Cànoves i

Samalús


Entidades municipales


JAC (Joves Alcem Cànoves)

Presentación

Ver la presentación en el prezi 

Can Canyameres, Comunidad y Cultura


Can Canyameres: Comunidad y Cultura

Este proyecto se ha realizado con el objetivo principal de decidir la transformación de la antigua masía de Can Canyameres en un equipamiento de referencia a escala de barrio y a escala municipal para proponer unos criterios ejecutivos que impulsen el proyecto de definición de usos y diseño del edificio. Estos criterios se basan, fundamentalmente, en las conclusiones generadas a partir de la realización de un proceso participativo con las y los habitantes de Sant Cugat, en estrecha colaboración con el equipo técnico y político del municipio.

En cuanto a conjunto de Can Canyameres, es un espacio emblemático y muy arraigado a la historia agrícola y arquitectónica de Sant Cugat, que se transforma en uno en espacio dedicado a la cultura, la vecindad y la cooperación. Un espacio comunitario y cultural.

La propuesta trata el conjunto como un tercer espacio (complementario a la casa y el espacio de trabajo) que tiene un papel destacado en la vida pública de Sant Cugat. Un espacio de confianza y acogida, un espacio de integración social donde las personas pueden acceder al conocimiento, ser parte de la comunidad y probar nuevas actividades creativas. Un lugar donde se pueden empezar a abordar las desigualdades en la sociedad local fomentando el sentimiento de lugar y pertenencia para que el lugar se crea según las necesidades de las usuarias.

Este recurso municipal forma parte de la red de los equipamientos culturales de proximidad y se dedica a la comunidad, la cultura, el aprendizaje, el medio ambiente y la inclusión y apuesta por ser una plataforma que contribuya a la transformación social de Sant Cugat y al barrio de Volpelleres en particular.

Con este proceso, se apuesta por una colaboración estrecha entre los diferentes colectivos, entidades, asociaciones y el ayuntamiento. El contenedor se gestiona desde el ayuntamiento, mientras el contenido se codinamitza con la ciudadanía. Con esta codinamització se crea una confianza mutua basada en la comunidad como símbolo de «nosotras», para que den forma y que hagan crecer el proyecto de Can Canyameres.

En este caso, el proyecto de Can Canyameres y su propuesta de activación tiene como objetivo construir unos valores básicos como la confianza y el respeto, que ayudan a crear un desarrollo social sostenible en el municipio. Así pues, el proyecto se inspira y se organiza con el concepto de la masía catalana y la filosofía del Modernismo. A partir de esto, el conjunto de Can Canyameres organiza en tres espacios que están interconectados y complementarios.

Espacio de creación (La casa modernista)

Es el espacio donde se desarrollan talleres, cursos o actividades relacionados con el arte y la innovación cultural.

Espacio de encuentro (Planta Baja de la Masía)

Es el espacio donde se hace barrio con sitios de socialización e interacción y es donde se hacen visibles las creaciones de la comunidad, donde se produce el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colectivo.

Espacio de reflexión (Planta de la Masía)

Es el espacio donde se toma lugar la gestión del contenido y del contenedor, y es donde hacen los cursos y la formación. En este espacio es donde se da forma a la innovación comunitaria.

Lugar

Sant Cugat

[90,664  habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas


Cooperación ciudadana

Duración

5 meses [2021]

Impulsoras

Ayuntamiento de Sant Cugat

del Vallès

 

Equipo redactor

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

 

Han colaborado

Vecindario de Sant Cugat

del Vallès

Entidades y asociaciones

Equipo técnico y político

del ayuntamiento

Presentación

Ver la presentación en

el prezi 

 

Vídeo

Ver el vídeo del proceso

en youtube

 

Prensa

Leer más sobre el proyecto

en el decidim

Can Canyameres: Comunidad y Cultura


Can Canyameres: Comunidad y Cultura

Este proyecto se ha realizado con el objetivo principal de decidir la transformación de la antigua masía de Can Canyameres en un equipamiento de referencia a escala de barrio y a escala municipal para proponer unos criterios ejecutivos que impulsen el proyecto de definición de usos y diseño del edificio. Estos criterios se basan, fundamentalmente, en las conclusiones generadas a partir de la realización de un proceso participativo con las y los habitantes de Sant Cugat, en estrecha colaboración con el equipo técnico y político del municipio.

En cuanto a conjunto de Can Canyameres, es un espacio emblemático y muy arraigado a la historia agrícola y arquitectónica de Sant Cugat, que se transforma en uno en espacio dedicado a la cultura, la vecindad y la cooperación. Un espacio comunitario y cultural.

Pel que fa a conjunt de Can Canyameres, és un espai emblemàtic i molt arrelat amb la història agrícola i arquitectònica de Sant Cugat, que es transforma en un en espai dedicat a la cultura, el veïnatge i la cooperació. Un espai comunitari i cultural. 

La propuesta trata el conjunto como un tercer espacio (complementario a la casa y el espacio de trabajo) que tiene un papel destacado en la vida pública de Sant Cugat. Un espacio de confianza y acogida, un espacio de integración social donde las personas pueden acceder al conocimiento, ser parte de la comunidad y probar nuevas actividades creativas. Un lugar donde se pueden empezar a abordar las desigualdades en la sociedad local fomentando el sentimiento de lugar y pertenencia para que el lugar se crea según las necesidades de las usuarias.

Este recurso municipal forma parte de la red de los equipamientos culturales de proximidad y se dedica a la comunidad, la cultura, el aprendizaje, el medio ambiente y la inclusión y apuesta por ser una plataforma que contribuya a la transformación social de Sant Cugat y al barrio de Volpelleres en particular.

Con este proceso, se apuesta por una colaboración estrecha entre los diferentes colectivos, entidades, asociaciones y el ayuntamiento. El contenedor se gestiona desde el ayuntamiento, mientras el contenido se codinamitza con la ciudadanía. Con esta codinamització se crea una confianza mutua basada en la comunidad como símbolo de «nosotras», para que den forma y que hagan crecer el proyecto de Can Canyameres.

En este caso, el proyecto de Can Canyameres y su propuesta de activación tiene como objetivo construir unos valores básicos como la confianza y el respeto, que ayudan a crear un desarrollo social sostenible en el municipio. Así pues, el proyecto se inspira y se organiza con el concepto de la masía catalana y la filosofía del Modernismo. A partir de esto, el conjunto de Can Canyameres organiza en tres espacios que están interconectados y complementarios.

Espacio de creación (La casa modernista)

Es el espacio donde se desarrollan talleres, cursos o actividades relacionados con el arte y la innovación cultural.

Espacio de encuentro (Planta Baja de la Masía)

Es el espacio donde se hace barrio con sitios de socialización e interacción y es donde se hacen visibles las creaciones de la comunidad, donde se produce el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colectivo.

Espacio de reflexión (Planta de la Masía)

Es el espacio donde se toma lugar la gestión del contenido y del contenedor, y es donde hacen los cursos y la formación. En este espacio es donde se da forma a la innovación comunitaria.

Lugar

Sant Cugat

[90,664  habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas

Cooperación ciudadana

Duración

5 meses [2021]

Impulsores

Ayuntamiento de Sant Cugat

del Vallès

Equipo redactor

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

Han colaborado

Veïnat de Sant Cugat

del Vallès

Entitats i associacions

Equip tècnic i polític de

l’ajuntament

Presentación

Ver la presentación en el prezi 

Vídeo

Ver el vídeo del proceso

al youtube

Prensa

Leer más sobre el projecto

en el decidim