Guia táctica de los Caminos Escolares de Sant Boi de Llobregat


Guia táctica de los Caminos Escolares de Sant Boi de Llobregat

El objetivo central de esta guía es facilitar y apoyar los proyectos de Camino Escolar que se desarrollen en Sant Boi de  Llobregat, para que todas estas iniciativas sigan la misma línea y persigan unos objetivos consensuados por el conjunto de la comunidad educativa del municipio. Aparte, se quiere dar continuidad y consolidar una serie de acciones que se han promovido en el municipio estos últimos años, ya que la mejora de la movilidad activa no es una temática nueva, y muchas personas, entidades y colectivos ya están trabajando en ella desde hace tiempo.

Se trata de un documento complejo donde se recoge la metodología de aplicación de los Caminos Escolares por una parte, con la idea de que sea utilizado a modo de manual, y otra donde se aborda un primer análisis de cada uno de los centros educativos donde se pone el foco en las dinámicas de movilidad de los usuarios así como en el estado del entorno físico de las escuelas, y atendiendo también a temas como la perspectiva de género, la biodiversidad o la cooperación ciudadana en proyectos similares.

El projecte s’inicia amb l’objectiu de donar continuïtat a l’estudi de Camins Escolars que s’havia realitzat recentment amb la participació de l’Escola Riera de Ribes entre d’altres. La proposta doncs, recull la voluntat d’una part molt significativa de les persones del barri per millorar les condicions de l’Avinguda 11 de Setembre i el Passeig de la Circumval·lació, eixos amb una importància significativa a l’hora d’unir el nucli antic del poble i diversos equipaments comunitaris com el CAP, el poliesportiu o el mateix centre educatiu.

La proposta parteix del fet revertir la situació actual on el cotxe és el principal protagonista de l’espai i atorgar aquest paper al vianant i a les persones que hi circulen tant en bicicleta com en patinet. La implantació d’un carril bici i la millora de les voreres actuals, tant a escala d’accessibilitat com de confort, són els principals objectius que s’han perseguit. En aquesta línia, també, s’ha fet una aposta per implantar vegetació de diferents ports, per tal d’augmentar el nivell de permeabilitat del sòl i enriquir la biodiversitat del barri, alhora que es millora l’experiència perceptiva de tothom qui realitza aquests itineraris.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Lugar

Sant Boi de Llobregat 

[82.904 habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto 

Estratégias urbanas

Duración

12 meses [2020]

Impulsoras

Ayuntamiento de Sant Boi de

Llobregat

 

Equipo redactor

*estel (Marc Deu Ferrer,

Alba Domínguez Ferrer,

Konstantina

Chrysostomou

Arnau Boix i Pla)

Informe

Leer el informe completo en Issuu