El espacio no es neutral

L’ESPAI no és neutral.

L’espai no és NEUTRAL. 

L’espai NO és neutral.

Beirut, Mostar, Nicòsia, Jerusalem, Belfast

A cada ciutat d’aquests, els agents urbans van subestimar les creixents tensions interètniques fins que va ser tan tard que la violencia es va estendre i va provocar una segregació física. Tot i que les parets, les tanques i les terres de ningú que van resultar eren generalment dissenyades per ser temporals, tenen un poder de permanència considerable, cosa que obliga les persones separades a enfrontar-se a la vida «assetjada». Fins i tot després que el món polític hagi aconseguit la pau, els i les ciutadanes lluiten amb pèrdues que són més que indemnitzables. Entre el camí cap a la divisió urbana, es trenca un contracte social entre el govern municipal i les persones. 

Les ciutats dividides actuen com un far d’alerta per a totes les ciutats en què la rivalitat intercomunal amenaça el funcionament i la seguretat urbans normals. Totes les ciutats contenen línies de falla o fronteres ètiques que donen forma a barris “bons” i “dolents” i donen sentit local a “l’altra banda de les vies”.

Aquestes cinc ciutats estan lligades per episodis de desenvolupament similars amb seqüències i patrons semblants. Els esdeveniments que van empènyer Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar i Nicòsia a superar el llindar de l’apartheid ètnic tenen molt en comú. No totes les fases es troben a cada ciutat, però poden ser indicadors fiables considerables d’una propensió a la segregació física per a societats ètnicament diverses en situació d’estrès mentre es troben en una transició social important:

 1. Politització de l’etnicitat: fusió de la identitat política i ètnica a gran escala.
 2. Agrupació: si s’augmenten les pressions,  les membres d’una comunitat urbana amenaçada poden buscar agrupacions més petites i més homogènies ètnicament per protegir-se. 
 3. Ampliació política: les ciutats dividides funcionen en part com a emblemes de lluites polítiques més grans en què els habitants de l’enclavament individual estan allistats per lliurar batalles que no serveixen directament als seus interessos personals.
 4. Gravació de la frontera: una vegada que les comunitats ètniques amenaçades s’han retirat a grups homogenis i el terreny urbà s’ha convertit en territori polític, queda per traçar formalment les línies de batalla.
 5. Concretització: la transformació d’aquests límits inscrits, de permeables a impermeables que separen els grups, és un procés que es basa en un disseny i una execució intencionada. En general, pretenien ser temporals en previsió d’intervencions diplomàtiques, tot i que acaben existint durant dècades.
 6. Consolidació: una vegada que els límits ètics s’han gravat i concretat a l’entorn urbà, el clima polític determina si les autoritats municipals augmentaran o contrarestaran el procés de divisió.
 7. Unificar, però no integrar: a causa de les pesades ineficiències de la segregació física en un entorn dissenyat per a la cooperació, les particions urbanes poques vegades són sostenibles. Tot i que les barreres físiques es poden enderrocar fàcilment, les cicatrius socials i físiques que queden no desapareixen amb facilitat. El residu psicològic de llargs períodes de violència i intimidació generalment impedeix que les persones que viuen el període de divisió, ocupin zones antigament prohibides.

La típica ciutat dividida continua dividida mentre es mantinguin les inseguretats que van conduir a la violència intergrupal. Tot i que les particions físiques generen nous problemes i intensifiquen les rivalitats interètniques per si mateixes, la seva eliminació és necessària però no suficient per a la creació de condicions més favorables i equitatives en el marc urbà.

* Referències 

 • J. Calame, E. Charlesworth, (2009) Divided cities, University of Pennsylvania Press
 • A. Oz, (1994) Israel, Palestine and Peace: Essays on a Paradoxical Situation
 • CCCB (2005) Breaking the wall: the social responsability of Palestinian and Israeli Academics and Intellectuals at Times of Violent conflict: An introspective Search
 • K. Chrysostomou (2013) Διακοινοτικές σχέσεις σε διαιρεμένες πόλεις: Η περίπτωση της Λευκωσίας (Relacions intercomunitàries en ciutats dividides: el cas de Nicòsia)
 • K. Chrysostomou (2016), Negotiating Cultural Identities in Post Conflict Spaces: The memorial landscapes of Nicosia

   

 • Fotos: Konstantina Chrysostomou, No man’s land in Cyprus

Palabras de:

Konstantina Chrysostomou

Fecha de publicación:

12/05/2021

Escrito originalmente en:

inglés

Tags:

Vida cotidiana / Espacio público

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin