Estratègies urbanes

Realitzem plans estratègics i diagnòstics per conèixer el territori establint de manera consensuada una estratègia compartida amb la finalitat d’impulsar les fortaleses i potencialitats del territori. Enfortim processos de col·laboració i cooperació interinstitucional tot desplegant les capacitats de la ciutadania

Cooperacio ciutadana

Desenvolupem projectes basats en l’acció propositiva i les necessitats reals de les persones aplicant metodologies, dinàmiques i eines participatives adaptades a les singularitats de cada cas, repensant les ciutats col·lectivament i enfortint les relacions cooperatives entre ciutadania, tècnics i administració

Disseny d’espai públic

Executem projectes per materialitzar les transformacions físiques d’espais públics urbans i la creació de nous. Les proposes que plantegem incorporen la diversitat experiencial integrant les capacitats de les persones amb les qualitats de l’ecosistema urbà.