Elles

Elles són tota la gent amb qui la Cooperativa *estel compartim o hem compartit projectes, perspectives i voluntats de millora social.Tenim en comú una manera de percebre i abordar la complexitat de l’hàbitat humà, d’entendre que la transdisciplinarietat no solament és convenient sino necessària, per afrontar col·lectivament els processos de millora urbana. Els projectes en què participem juntes porten un trosset de cadascuna d’elles i la visió comuna de totes alhora.

Elles són les nostres companyes de viatge, de qui aprenem i amb qui fem créixer el coneixement col·lectiu, que augmenta amb cada trajecte compartit.

Polítiques urbanes &

cooperació ciutadana

Inés Novella

Urbanisme & igualtat

d’oportunitats

Ana Paricio

Psicologia social &

urbanisme inclusiu

Pau Avellaneda

Geografia &

mobilitat sostenible

Pere Manubens

Urbanisme &

sistemes d’informació geogràfica

Montserrat Mercadé

Geografía

Biología, investigación &

educación

Arnau Berenguer

Arquitectura &

música

Susanna Àlvarez

Organització de projectes &

lectures

Francesc Sánchez​

Sistemes d’informació

geogràfica

Xavier Rodríguez Soriano

Arquitectura &

estratègies urbanes

Bernat Marco

Història &

cooperació ciutadana

Toni Elvira

Arquitectura tècnica

Gustau Farell

Enginyeria

Verónica Méndez Penela

Teràpia ocupacional &

salut mental comunitària

Fàtima López Pérez

Història de l’art &

investigació