Coneixement col·lectiu

Tot aquest itinerari professional i emocional que hem anat filant amb les diverses persones, equips, administracions i institucions amb qui hem col·laborat, ens ha farcit d’aprenentatges i experiències que no dubtem a compartir sempre que podem. Aquest coneixement col·lectiu és un arxiu viu, creixent i canviant, que anem difonent en els llocs i maneres que llistem a continuació. 

Conferencies

 • Conferència a l’Associació d’Arquitectes d’Ontinyent, València 2012.
 • Conferència a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, València 2012.
 • Conferència a la Tribhuvan University, Nepal 2013.
 • Conferència “Infància, arquitectura i ciutat” a l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), Sant Cugat 2014.
 • Presentació a les Jornades “Interacció 15: Projecte Plaça Joan Miró” per la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, Barcelona  2015. (més informació)
 • Presentació a la trobada “Cultura Local y Construcción de Ciudadanía”,  Madrid 2015. (més informació)
 • Presentació al congrés Habitat III “Public Spaces”, Barcelona 2016. (més informació)
 • Presentació “Tècniques d’estudi de la vida quotidiana” per el Màster Disseny i Producció d’Espais de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona 2016.
 • Presentació a la conferècia “Thinking Through the Future of Memory”: “Negotiating Cultural Identities and memory in post-conflict space. The memorial landscapes of Nicosia”, Amsterdam 2016.
 • Presentació a la Jornada “Ús temporal dels espais buits” per la Diputació de Barcelona, Montbui 2017 (més informació)
 • Presentació a la Universitat de Nicòsia, Xipre 2017.(més informació)
 • Presentació a la conferència “Espais per a la construcció col·lectiva de la ciutat Civic Factory Fest”, València 2017.
 • Jurat als premis AJAC XI, Barcelona 2018. (més informació)
 • Jurat del Programa de Disseny Urbà de la Universitat d’Oregon, Barcelona 2018.
 • Presentació a les Jornades d’Investigació Acció d’Hipnopèdia Urbana, València 2018.
 • Participació a la taula rodona “La ciutat des de la perspectiva de génere”, València 2018. (més informació)
 • Presentació en les Jornades Engendering Urban October, Madrid 2018.(més informació)
 • Presentació “Dissenyant processos i espais” a l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura de València (ETSAV), València 2018. (més informació)
 • Presentació “Procés Cooperatiu de les Rambles” al Màster de Desenvolupament Urbà i Territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 2018. 
 • Presentació del Procés Cooperatiu de les Rambles a l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), Sant Cugat 2018
 • Presentació “Estratègies de rescat de les Rambles de Barcelona” a Fundació Arquia per Chalmers tekniska högskola (Göteborg), Barcelona 2018.
 • Taula rodona : Participatescapes “Les Rambles: el relato colectivo”, Barcelona 2019.
 • Presentació “Ecosistemes Urbans Sostenibles: Fent ciutats amb les persones per a les persones” a la Universitat Tècnica de Xipre organitzat per la Cambra Científica i Tècnica de Xipre, Lemesos 2020.(més informació)

Publicacions

 • Presentació de Paper al BIA Urban Regeneration Forum, Bilbao 2014. (més informació)
 • Presentació de Paper al congrés Ciutat Sensible, València 2015.  (més informació)
 • Article a Paisea 031: “La plaza que queremos”, València 2015 (més informació)
 • Mostra d’Arquitectura Catalana: Pla estel* Joan Miróper el COAC, Terrassa 2016. (més informació) 
 • Banc de Bones Pràctiques Federació de Municipis de Catalunya: Pla estel* Montornès, Montornès 2017 (més informació)
 • Publicació de la Dibutació de Barcelona “Nous paràmetres de disseny de l’espai públic”, Barcelona 2018.
 • Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana. (Urbanisme amb perspectiva de gènere), Barcelona 2019. (més informació)

Activitat docent

 • Progress Workshop/ ECO-UNION: “Socio-Spatial Skill-Building”, Barcelona 2017 (més informació)
 • Taller organitzat per la Plataforma Polis ll per a Urbanisme i Arquitectura del Paisatge, TU Delft, Barcelona 2019.
 • Docència al curs sobre la participació ciutadana Universidade da Coruña, A Coruña 2019.
 • Docència al curs: L’ús comunitari de l’espai públic, Barcelona 2016, 2017, 2018, 2019.
 • Docència al curs: Coeducació: Canvis socials i identitat de gènere a l’aula, Universitat d’Alacant, Benissa 2019.
 • Workshop “Fer Ciutat”, Col·lectiu Ludantia i Proxecto Terra, Santiago de Compostela 2019.