Projectes

  • Tot
  • 1Estratègies urbanes
  • 2Cooperacio ciutadana
  • 3Disseny d’espai públic

Tots els projectes

Metodologia per a l’Agenda Urbana Valenciana

Metodologia per a l’Agenda Urbana Valenciana Previous Next La Generalitat Valenciana necessitava plantejar un procés de treball cooperatiu per a la redacció de l’Agenda Urbana Valenciana. Aquesta, és un document estratègic territorial fonamental per alinear les polítiques urbanes del País Valencià amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Llegir més...

Superilles per a l’Eixample de Barcelona

Superilles per a l’Eixample de Barcelona Previous Next La gran transformació urbana que es durà a terme a l’Eixample de Barcelona s’havia de bastir des de i per a els veïns i veïnes del districte. L’ambiciós programa municipal “Superilla Barcelona” suposarà un gir de 180 graus en les polítiques urbanes

Llegir més...

Cals Frares, Casa d’Entitats

Cals Frares, Casa d’Entitats Previous Next L’Ajuntament de Tiana va promoure el procés participatiu per la transformació dels nous locals en un nou equipament d’associacionisme, co-dissenyat amb les entitats municipals i l’equip tècnic i polític. Així que durant els últims mesos, hem estat treballant amb les entitats de Tiana, l’equip

Llegir més...

Activem la plaça Panikou Dimitriou a Xipre

Activem la plaça Panikou Dimitriou a Xipre Previous Next L’equip de Voluntariat Juvenil, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mesa Geitonia i l’Escola Oberta del Municipi, va dur a terme la planificació i la posada en marxa del projecte “My Square” (La Meva Plaça). *Estel, va ser representada per una de

Llegir més...

Pla Estratègic de Regeneració Urbana del barri Cerdanyola

Pla Estratègic de Regeneració Urbana del barri Cerdanyola Previous Next La regeneració urbana ha sigut un mecanisme clau per la transformació i desenvolupament de les ciutats. Consisteix en la intervenció sobre àrees urbanes consolidades per revertir la situació d’aquells territoris més sensibles i de les perifèries més desiguals. És una

Llegir més...

Pressupostos participatius de la Comunitat Valenciana

Pressupostos participatius de la Comunitat Valenciana Previous Next Els Pressupostos Participatius Autonòmics són un projecte pilot de la Generalitat Valenciana que es va posar en marxa el 2021. Pretén desenvolupar un procés participatiu per a decidir les actuacions a què es dedicarà una part del pressupost de la Generalitat. Es

Llegir més...

Estrategia d’actuació en l’espai públic de Villena

Estrategia d’actuació en l’espai públic de Villena Previous Next L’estratègia d’actuació en l’espai públic per al barri de San Francisco es planteja en paral·lel a les millores socials descrites en el conjunt del Pla Comunitari, amb l’objectiu que les accions que en ell es promoguin tinguin un caràcter integral i

Llegir més...

Guia tàctica dels Camins Escolars de Sant Boi de Llobregat

Guia tàctica dels Camins Escolars de Sant Boi de Llobregat Previous Next L’objectiu central d’aquesta guia és facilitar i recolzar els projectes de Camí Escolar que es desenvolupin a Sant Boi de Llobregat, per tal que totes aquestes iniciatives vagin en una mateixa línia i persegueixin uns objectius consensuats pel conjunt

Llegir més...

Projecte executiu d’implantació del carril bici

Projecte executiu d’implantació del carril bici Previous Next El projecte s’inicia amb l’objectiu de donar continuïtat a l’estudi de Camins Escolars que s’havia realitzat recentment amb la participació de l’Escola Riera de Ribes entre d’altres. La proposta doncs, recull la voluntat d’una part molt significativa de les persones del barri

Llegir més...

Procés participatiu de l’Estació de Sants

Procés participatiu de l’Estació de Sants Previous Next Les transformacions d’infraestructures essencials d’una ciutat com Barcelona són com realitzar una cirurgia a cor obert. L’operació urbana s’executa sobre un punt concret, però és precisament per on hi passen les artèries principals, i on hi connecta el sistema nerviós central i

Llegir més...

Espai de trobada, La Rectoria

Espai de trobada, La Rectoria Previous Next El procés participatiu s’ha realitzat amb l’objectiu principal de decidir la transformació de la Rectoria en un equipament de referència a escala municipal i per proposar uns criteris executius  que impulsin el projecte de definició d’usos i gestió de l’edifici. Aquests criteris es

Llegir més...

Can Canyameres, Comunitat i Cultura

Can Canyameres: Comunitat i Cultura Previous Next Aquest projecte s’ha realitzat amb l’objectiu principal de decidir la transformació de l’antiga masia de Can Canyameres en un equipament de referència a escala de barri i a escala municipal per proposar uns criteris executius que impulsin el projecte de definició d’usos i

Llegir més...

Inventari de construccions en sol no urbanitzable

Inventari de construccions en sol no urbanitzable Previous Next La regulació del sòl no urbanitzable (SNU) és un dels reptes que han d’afrontar els ajuntaments aquests propers anys, ja que cal trobar un equilibri entre els usos i activitats que hi són permesos i la preservació dels hàbitats i ecosistemes

Llegir més...

Can Quel, Fàbrica de Creació

Can Quel, Fàbrica de Creació Previous Next L’antiga fàbrica tèxtil de Can Quel, un edifici emblemàtic i molt arrelat a la història de l’Esquirol, es transforma en un centre públic de creació sociocultural. Una fàbrica de creació. Aquest edifici municipal, recupera la idea de la cultura, la intervenció i la

Llegir més...