Projectes

  • Tot
  • 1Estratègies urbanes
  • 2Cooperacio ciutadana
  • 3Disseny d’espai públic

Tots els projectes

Pressupostos Participatius Infantils de Sant Cugat

Pressupostos Participatius Infantils de Sant Cugat Previous Next Els pressupostos participatius són una eina que permet a la ciutadania incidir en un percentatge dels diners que l’administració assigna cada any  a inversions. Això sí, habitualment hi participen tan sols els adults, i oblidem que un percentatge important de la ciutadania,

Llegir més...

Procés participatiu per la ciutadania adolescent de Barcelona

Procés participatiu per la ciutadania adolescent de Barcelona Previous Next El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona, durant dos cursos lectius seguits, ofereix a adolescents i centres educatius un projecte on apropar-se a la cultura participativa del seu municipi, expressar allò que els preocupa o incomoda de la

Llegir més...

Els espais buits de La Llacuna

Els espais buits de La Llacuna Previous Next Davant l’existència d’una sèrie de locals buits al municipi de La Llacuna, i amb la voluntat d’activar aquests recursos, es planteja aquest projecte com un document estratègic de dinamització municipal mitjançant l’activació temporal d’aquests locals, però també d’altres espais en desús existents,

Llegir més...

Territori Jujol a les escoles

Territori Jujol a les escoles Previous Next La iniciativa Territori Jujol a les escoles pretén reconèixer i acostar la figura i l’obra de Jujol als infants des del propi territori, seguint la proposta del projecte Territori Jujol, però posant als nens i nenes al centre de la reflexió, amb la

Llegir més...

En Òrbita, Projecte Singular d’Economia Social

En Òrbita, Projecte Singular d’Economia Social Previous Next Gràcies al fet que hem sigut adjudicatàries d’una de les subvencions per a Projectes Singulars, impulsada pel programa d’Economia Social, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aquest 2022 hem pogut tirar endavant el projecte “En Òrbita”.

Llegir més...

Projecte executiu de la plaça del Pi (Fase 2)

Projecte executiu de la plaça del Pi (Fase 2) Previous Next El projecte d’urbanització aborda la segona fase de la transformació de la Plaça del Pi, en continuïtat amb les obres realitzades a l’altra banda del carrer Ricardo Romero, a l’accés del col·legi públic Jaume II el just. La proposta

Llegir més...

Projecte Executiu Participat per la Plaça del Sol

Projecte Executiu Participat per la Plaça del Sol Previous Next Aquest treball ha consistit en redactar un Projecte Executiu Participat per la reurbanització de la plaça del Sol del Port de Sagunt. Això vol dir, que aquest Projecte Executiu s’ha redactat a partir d’una metodologia de treball col·laborativa entre els

Llegir més...

Nous usos per a l’antic Col·legi del Carme

Nous usos per a l’antic Col·legi del Carme Previous Next La incorporació de l’antic Col·legi del Carme als recursos i equipaments municipals és un d’aquests projectes de calat que necessita contrastar els supòsits de partida de l’Ajuntament de Caldes amb la visió de les persones que en faran ús, les

Llegir més...

Procés participatiu del POUM de Masquefa

Procés participatiu del POUM de Masquefa Previous Next El procés de participació ciutadana del POUM de Masquefa es desenvolupa en paral·lel a la redacció del document urbanístic (a càrrec de OUA) amb la voluntat de convertir la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en una oportunitat perquè els diferents sectors

Llegir més...

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Barx

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Barx Previous Next Barx, igual que la resta de pobles i ciutats veïnes, ha viscut en les darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al llarg del temps.  Sovint l’elevada presència del vehicle privat comporta que

Llegir més...

Metodologia per a l’Agenda Urbana Valenciana

Metodologia per a l’Agenda Urbana Valenciana Previous Next La Generalitat Valenciana necessitava plantejar un procés de treball cooperatiu per a la redacció de l’Agenda Urbana Valenciana. Aquesta, és un document estratègic territorial fonamental per alinear les polítiques urbanes del País Valencià amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Llegir més...

Superilles per a l’Eixample de Barcelona

Superilles per a l’Eixample de Barcelona Previous Next La gran transformació urbana que es durà a terme a l’Eixample de Barcelona s’havia de bastir des de i per a els veïns i veïnes del districte. L’ambiciós programa municipal “Superilla Barcelona” suposarà un gir de 180 graus en les polítiques urbanes

Llegir més...

Cals Frares, Casa d’Entitats

Cals Frares, Casa d’Entitats Previous Next L’Ajuntament de Tiana va promoure el procés participatiu per la transformació dels nous locals en un nou equipament d’associacionisme, co-dissenyat amb les entitats municipals i l’equip tècnic i polític. Així que durant els últims mesos, hem estat treballant amb les entitats de Tiana, l’equip

Llegir més...

Activem la plaça Panikou Dimitriou a Xipre

Activem la plaça Panikou Dimitriou a Xipre Previous Next L’equip de Voluntariat Juvenil, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mesa Geitonia i l’Escola Oberta del Municipi, va dur a terme la planificació i la posada en marxa del projecte “My Square” (La Meva Plaça). *Estel, va ser representada per una de

Llegir més...

Pla Estratègic de Regeneració Urbana del barri Cerdanyola

Pla Estratègic de Regeneració Urbana del barri Cerdanyola Previous Next La regeneració urbana ha sigut un mecanisme clau per la transformació i desenvolupament de les ciutats. Consisteix en la intervenció sobre àrees urbanes consolidades per revertir la situació d’aquells territoris més sensibles i de les perifèries més desiguals. És una

Llegir més...