El Manifest estelar *

Quan un infant pugui creuar tota una ciutat sense cap perill.
Quan els adults tornin a jugar a la plaça.
Quan totes les dones es sentin segures de camí a casa qualsevol dia a qualsevol hora.
Quan el Robert i la Dolors treguin les cadires a la fresca.
Quan desaparegui el darrer cartell de “Prohibit jugar a pilota”.
Quan la diversitat sigui el valor i no la barrera. 

Llavors, deixarem de treballar.

Quan totes les veïnes sentin seu el seu carrer.
Quan regeneració de barri signifiqui escolta activa de cadascuna de les seves comunitats.
Quan el model de ciutat es debati en obert abans d’escriure’n la primera frase.
Quan el futur d’un territori estigui en mans, en cap i en cor de totes les seves habitants.
Quan cooperar sigui tan natural com respirar.

Llavors, deixarem de treballar.

Quan hi hagi més escocell que calçada.
Quan tots els éssers vius estiguin al centre.
Quan hi hagi menys vianants que viaestants.
Quan del dissens i del conflicte neixin acords, somriures i revoltes.
Quan a l’Alba no li passin coses.
Quan el Marc ordeni la seva taula.
Quan l’Arnau dibuixi per capes.
Quan la Konstantina abandoni els fulls de càlcul.

Llavors, i només llavors, deixarem de treballar.

Metodologia

La nostra manera de treballar es basa en els principis de l’ecologia urbana i de la geografía social. Estudiem l’hàbitat humà de manera holística i experiencial, partint de l’observació de la vida quotidiana i les interrelacions que estableix al propi ecosistema urbà, rural o natural. A les propostes de millora o transformació, incorporem els resultats de processos de treball transdisciplinars, transparents i participatius.

El següent diagrama metodològic presenta un procés de treball complet, i inclou de manera intrínseca totes les eines que emprem, en major o menor mesura, als projectes on intervenim: estratègies urbanes i territorials, participació i cooperació ciutadana, i planificació, gestió i disseny d’espais públics.

Per abordar els projectes comencem sempre amb el disseny del procés de treball, que es divideix en dues parts: diagnosi col·lectiva i propostes de millora. Les nostres coordenades de partida són les cartografies inicials de l’àmbit d’estudi: el mapa territorial, el mapa administratiu i el mapa social. El propi procés de treball acabarà optimitzant i millorant els mecanismes del territori, de l’administració i dels agents socials per actuar sobre l’àmbit d’estudi.

El nostre objectiu és, d’una banda desvetllar les capacitats de l’entorn per respondre a les necessitats detectades; i per l’altra incorporar les perspectives i el coneixement de les persones de l’administració i de la ciutadania, a través de la seva respectiva implicació directa o indirecta al procés de treball.

Amb tota aquesta informació elaborem un document estratègic d’intervenció, que inclou accions executives a curt, mig i llarg termini, de manera que tant la millora de l’àmbit d’estudi com les expectatives de l’administració i de la ciutadania, es produeixen i satisfan de manera contínua i progressiva.

Línies de treball

Estratègies urbanes

Cooperació ciutadana

Disseny d’espai públic


Pedagogia Urbana