Estratègies urbanes

Realitzem plans estratègics i diagnosis per reconèixer el territori, establint de manera consensuada línies d’intervenció que tinguin la capacitat d’impulsar les fortaleses i les potencialitats de cada lloc. Enfortim els processos de col·laboració i cooperació interinstitucional tot desplegant les capacitats de la ciutadania.

 • Anàlisi socio-territorial
 • Anàlisi estadístic i explotació de dades
 • Aplicació d’indicadors de qualitat urbana de l’espai
 • Diagnosi urbana d’espais públics i altres àmbits territorials
 • Documents tècnics de planejament urbanístic
 • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans Directors, Plans Especials i Plans Estratègics
 • Plans de Regeneració Urbana
 • Plans de Mobilitat Urbana Sostenible 
 • Camins Escolars
 • Plans de Dinamització i Revitalització dels municipis
 • Estudis i investigació entorn l’urbanisme amb perspectiva de gènere
 • Estudis de Paisatge Urbà