Executive project for the implementation of a bike lane

The project begins with the aim of continuing with “Camins Escolars” (School Pathways) that had recently been carried out with the participation of the Riera de Ribes School, amongst others. The proposal therefore includes the will of a very significant part of the local community to improve the conditions of the Avenue “11 de Setembre” and the street “Passeig de la Circumval·lació”. Those two urban axes have a significant importance since they connect the neighborhood with the old town, and various community facilities (Primary and Community Care Center, Sports Centre, School).

The proposal is based on reversing the current situation where the car is the main protagonist of the space, giving this role to pedestrians and people who ride both bicycles and scooters. The implementation of a bike lane and the improvement of the current sidewalks, both in terms of accessibility and comfort, are the main objectives that have been pursued. In this line, a commitment has been made to implement a variety of vegetation, in order to increase the level of soil permeability and enrich the biodiversity of the neighbourhood, while improving the perceptual experience of the citizens who makes these itineraries every day.

The project begins with the aim of continuing with “Camins Escolars” (School Pathways) that had recently been carried out with the participation of the Riera de Ribes School, amongst others. The proposal, therefore, includes the will of a very significant part of the local community to improve the conditions of the Avenue “11 de Setembre” and the street “Passeig de la Circumval·lació”. Those two urban axes have significant importance since they connect the neighbourhood with the old town, and various community facilities (Primary and Community Care Center, Sports Centre, School).

The proposal is based on reversing the current situation where the car is the main protagonist of the space, giving this role to pedestrians and people who ride both bicycles and scooters. The implementation of a bike lane and the improvement of the current side walks, both in terms of accessibility and comfort, are the main objectives that have been pursued. In this line, a commitment has been made to implement a variety of vegetation, in order to increase the level of soil permeability and enrich the biodiversity of the neighborhood, while improving the perceptual experience of the citizens who makes these itineraries every day.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Sant Pere de Ribes 

[30.658 inhabitants]

Scale

Public space

Type of project

Public space design

Duration

10 months [2020]

Promoter

Municipality of Sant Pere

de Ribes

 

Team

*estel (Marc Deu Ferrer,

Arnau Boix i Pla, Konstantina

Chrysostomou, Alba

Domínguez Ferrer)

 

Toni Elvira

Gustau Farell