Un dia qualsevol: Urbanisme de les persones i altres realitats

És un llibre creat amb aproximacions successives, basades en coneixements, aprenentatges i experiències diverses, sobre els temes que ens interessen. Dibuixen part de l’imaginari col·lectiu de les persones que naveguem amb la cooperativa *estel i són una instantània del que som aquí i ara: ni abans, ni després, ni allà.

Està fet d’un compendi de relats de tres tipus: lineals (els escrits), relacionals (els diagrames) i gràfics (les imatges, els dibuixos, les il·lustracions).

El llibre està desorganitzat en una cuidada desestructuració narrativa (a l’estil de Quentin Tarantino), assimilant-lo a la nostra manera de viure, d’experimentar i d’aprendre. Ens traiem un pes de sobre: la retolació científica dels capítols. I comencem a explicar les coses a partir d’una història quotidiana, urbana, humana, i des d’aquí ja podem desplegar el relat tècnic que se’n deriva: la nostra interpretació i mirada professional. Des d’aquí ja podem posar les diverses etiquetes que aniran completant el corpus de coneixement que acumulem sobre un tema o subunivers.

Els fragments que componen cada capítol se centren en explicar els conceptes clau de cada tema o perspectiva (ambiental, de gènere, intercultural, de la infància i de la diversitat funcional) i poden ser el relat d’una xerrada que fem a la Cooveta, el relat d’una bona pràctica, l’article d’una amiga valuosa… El capítol acaba amb una entrevista a un de nosaltres, per deixar veure com ens han transformat les circumstàncies i les experiències que hem exposat en el capítol.

No pretenem “sentar càtedra” ni donar lliçons. Volem contar la nostra experiència i dibuixar la nostra actitud i la nostra manera de fer, tenint cura cadascuna de nosaltres d’un dels capítols del llibre: en som els content curators (curadors contents).

Aquest estudi té com a objectiu incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona. En concret, l’estudi pretén ajudar a revertir la bretxa de gènere en l’ús dels serveis i equipaments municipals, i contribuir a (re)pensar aquests espais perquè siguin més inclusius i igualitaris.

Recurs relacionat amb

Estratègies urbanes

Cooperació ciutadana

Disseny d’espai públic

Pedagogia Urbana

Equip redactor

*estel (Alba Domínguez Ferrer,

Arnau Boix i Pla,

Konstantina Chrysostomou,

Marc Deu i Ferrer,

Oriol Serra Ureta,

Roser García i Piqué)


Han col·laborat

Apen Ruiz Martínez

Eva Grigoriadou

Helena Cardona Tamayo

Itziar Gonzàlez Virós

Laia Llonch Serrano

Mariona Ferrandiz Rovira

Pau Avellaneda

Teresa Tourvas

Xavi Rodríguez Serrano

Islote studio

Més informació

Data de publicació

28/07/2023