Pressupostos participatius de la Comunitat Valenciana


Pressupostos participatius de la Comunitat Valenciana

Els Pressupostos Participatius Autonòmics són un projecte pilot de la Generalitat Valenciana que es va posar en marxa el 2021. Pretén desenvolupar un procés participatiu per a decidir les actuacions a què es dedicarà una part del pressupost de la Generalitat. Es tracta d’una potent eina per a caminar cap a un govern obert que gira entorn de la participació ciutadana obrint aquest procés a 5 milions de valencians i valencianes, comptant amb tots els territoris i invertint en aquells que més ho necessiten.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu l’empoderament de la ciutadania, la informació pública, la transparència, la igualtat, la inclusió, la perspectiva de gènere, la solidaritat territorial i la rendició de comptes. A més, també es basen en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

En aquest projecte Monodestudio va ser l’equip coordinador del projecte, i *estel va ser l’equip dinamitzador dels Hackatons; en aquestes jornades es combinen la informació sobre el procés, la formació sobre la temàtica de cada acció i la facilitació d’un espai guia per al disseny de propostes per al pressupost, vinculat a l’escala territorial proposada de les comarques. També, vam crear contingut comunicatiu per explicar el procés i els resultats dels pressupostos participatius a la ciutadania.

Ubicació

Comunitat Valenciana

[5,057,353 habitants]

Escala

Supramunicipal

Tipus de projecte

Cooperació ciutadana

Duració

6 mesos [2021-2022]

Impulsores

Generalitat Valenciana;

Conselleria de Participació,

Transparència, Cooperació i

Qualitat Democràtica

 

Equip redactor

Monodestudio 

*estel (Konstantina Chrysostomou,

Arnau Boix i Pla,  Alba Dominguez

Ferrer, Marc Deu i Ferrer)

 

Han col·laborat

Ciutadania de la Comunitat

Valenciana 

Entitats i associacions de la

Comunitat Valenciana

Premsa

Llegir més sobre el projecte

en la plataforma gvaparticipa