Proposem estratègies urbanes per millorar l’hàbitat de les persones,
incorporant la cooperació ciutadana en els processos de reflexió,
transformació o disseny d’espai públic.

Estrategies urbanes
Cooperació ciutadana
Disseny d’espai public