Cooperacio ciutadana

Transformació de les ciutats de manera cooperativa i col·laborativa 

Desenvolupem projectes basats en l’acció propositiva i les necessitats reals de les persones aplicant metodologies, dinàmiques i eines participatives adaptades a les singularitats de cada cas. Repensem les ciutats i el territori de manera col·lectiva, i enfortim les dinàmiques cooperatives entre ciutadania, tècnics i administració.

  • Disseny i dinamització de processos participatius per a projectes urbans 
  • Assessorament tècnic per al desenvolupament de processos participatius 
  • Accions i tallers comunitaris a diferents àmbits territorials 
  • Activació temporal d’espais públics en desús
  • Definició comunitària de disseny i usos d’equipaments públics 
  • Impuls i reactivació de l’activitat quotidiana als barris
  • Intervenció sociocomunitària per la prevenció i gestió de conflictes a l’espai públic
  • Pedagogia urbana