COOPERACIO CIUTADANA
Disseny d’espai públic

Executem projectes per materialitzar les transformacions d’espais públics existents o per la creació de nous. Les propostes que plantegem incorporen la diversitat experiencial, integrant les capacitats diverses de les persones amb les qualitats de l’ecosistema urbà. A més, els projectes s’assenten en els consensos generats prèviament entre ciutadania, equip tècnic i administració pública a l’hora de repensar o imaginar els espais, transformant la ciutat amb intervencions a escala humana.

  • Redacció d’Avantprojectes
  • Redacció de Projectes Executius
  • Direccions d’Obres
  • Urbanisme tàctic i intervencions toves
  • Redacció de documents urbanístics de planejament general i derivat
Projectes de Diseny d'espai públic