Placemaking 4 Inclusion: Informe Nacional Comparatiu

Us donem la benvinguda a Placemaking 4 Inclusion (PM4I), un projecte dinàmic finançat per la Unió Europea. Aquest extracte, que recull la teoria transformant-la en pràctica, prové de l’Informe Nacional Comparatiu, entrellaçant aportacions d’Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Espanya, Grècia i Noruega. El PM4I dona poder a la gent jove i a les persones i les organitzacions que treballen amb gent jove, utilitzant el placemaking per fomentar la inclusió social i configurar entorns urbans inclusius mitjançant una cocreació col·laborativa.  Explora capítols clau sobre Metodologia, Placemaking, Inclusió Social de la gent jove, Empoderament Comunitari i Competències. Submergeix-te en aquest calaix del tresor d’idees, encenent un canvi positiu. 

Pots llegir l’informe complet aquí: http://placemaking.4learning.eu/outputs/

Recurs relacionat amb

Estratègies urbanes

Cooperació ciutadana

Pedagogia urbana

Equip redactor

*estel (Konstantina

Chrysostomou , Arnau Boix i

Pla, Nedjine Dorcely)


Luisa Tuttolomondo (Sguardi

Urbani), Anna Stamouli

(AKNOW), Ammalia

Podlaszewska (CGE), Bram

Dewolfs (Urban Foxes),

Annabel Mempel

(Nabolagshager), Rita

Marques (YEU)


Han col·laborat

Gent jove, persones i

organitzacions que treballen

amb gent jove,

administracions públiques

d’Alemanya, Bèlgica, Itàlia,

Noruega, Espanya i Grècia.

Més informació

Data de publicació

04/12/2023