DiverCity, Youth for Gender Equal Cities

DiverCity: Youth for Gender Equal Cities

“DiverCity: Youth for Gender Equal Cities” és una guia innovadora que defensa la planificació urbana inclusiva a través de la co-creació ciutadana i una perspectiva de gènere robusta. Desafia els paradigmes convencionals de desenvolupament urbà posant la implicació ciutadana, la inclusió social i la presa de decisions participativa al seu centre. Arreu d’Espanya, Grècia, Alemanya i Bèlgica, la guia presenta iniciatives on la joventut juga un paper clau en la configuració de polítiques i projectes urbans, amplificant les seves veus i contribucions.

Emfasitzant un enfocament multidisciplinari, “DiverCity” integra aportacions de sociologia, ecologia, economia i altres àmbits per reimaginar les ciutats com a ecosistemes dinàmics i adaptatius, modelats per diversos factors socials, econòmics i ambientals. Subratlla la importància de la cooperació entre els actors implicats—des de moviments de base fins a xarxes cíviques—per democratitzar la planificació urbana i promoure entorns urbans inclusius i resilents.

Un tema central de la guia és la integració de gènere en la planificació urbana i rural. Critica els dissenys urbans tradicionals configurats des de perspectives masculines, abordant com aquests han perpetuat preocupacions de seguretat i accés desigual a recursos públics per a les dones i grups marginats. En advocar per polítiques sensibles al gènere i processos de presa de decisions inclusius, “DiverCity” pretén desmuntar les dinàmiques de poder existents i promoure la igualtat de gènere en el desenvolupament urbà.

A més, “DiverCity” explora la interseccionalitat, reconeixent com el gènere es creua amb l’edat, l’habilitat, l’etnicitat i l’estatus socioeconòmic per influir en les experiències urbanes. Ofereix eines pràctiques i estudis de cas per capacitar planificadors, responsables de polítiques i líders comunitaris per crear ciutats que no només siguin més inclusives i equitatives, sinó també més resilients i responsives a les diverses necessitats i aspiracions de tots els i les residents. En definitiva, la guia serveix com a mapa per a la construcció de ciutats que prioritzen la justícia social, la sostenibilitat i el benestar de les generacions futures.

Aquesta guia forma part del programa Erasmus+ KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth.

Recurs relacionat amb

Estratègies urbanes

Cooperació ciutadana

Disseny d’espai públic

Pedagogia Urbana

 

Equip redactor

*estel (Konstantina

Chrysostomou , Alba Domínguez

Ferrer), Eva Grigoriadou

(Urbana), Ioulia Leventopoulou

(Urbana), Pinelopi Alexiou

(Urbana), Laura Fernandez Moya

(Urban Foxes), Bram Dewolfs

(Urban Foxes), Carla Molteni

(CGE), Ammalia Podlaszewska

(CGE)

 

Han col·laborat

Gent jove, treballadores juvenils,

organitzacions juvenils i

autoritats locals d’Espanya,

Grècia, Alemanya i Bèlgica

Més informació:

Data de publicació

17/06/2024