DISSENY D’ESPAI PÚBLIC

Cooperació ciutadana

Desenvolupem projectes basats en l’acció propositiva i les necessitats reals de les persones aplicant metodologies, dinàmiques i eines participatives adaptades a les singularitats de cada cas. Repensem les ciutats i el territori de manera col·lectiva, i enfortim les dinàmiques cooperatives entre ciutadania, tècnics i administració.

  • Disseny i dinamització de processos participatius per a projectes urbans 
  • Disseny i dinamització de processos participatius relacionats amb instruments urbanístics de planejament com pot ser un POUM, un Pla Director o un Pla Especial.
  • Assessorament tècnic per al desenvolupament de processos participatius 
  • Accions i tallers comunitaris a diferents àmbits territorials 
  • Activació temporal d’espais públics en desús
  • Definició comunitària de disseny i usos d’equipaments públics 
  • Impuls i reactivació de l’activitat quotidiana als barris
  • Intervenció sociocomunitària per la prevenció i gestió de conflictes a l’espai públic
  • Disseny de metodologia i dinamització de Consells d’infants i adolescents i Processos participatius relacionats amb la ciutadania adolescent i jove.
Projectes de Cooperació ciutadana