POST TEST Ciudad cooperativa

POST TEST Ciudad cooperativa

La regulación del suelo no urbanizable (SNU) es uno de los retos que deben afrontar los ayuntamientos estos próximos años, ya que es necesario encontrar un equilibrio entre los usos y actividades admitidas y la preservación de los hábitats y ecosistemas naturales propios de cada territorio.

En este contexto, el ayuntamiento de Manresa ha impulsado la redacción de un inventario de las edificaciones en SNU para conocer cuál es la realidad actual del municipio antes de decidir de qué manera hay que incidir y regularlas, en paralelo al catálogo de Masías ya aprobado definitivamente.

Desde la cooperativa *estel hemos abordado el proyecto con la intención de conocer las características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales de cada uno de los elementos incluidos en el estudio, sin olvidar la componente social y humana que tienen estas construcciones. En un entorno como el de Manresa juegan un papel clave a la hora de vertebrar y articular el territorio, y en la definición del carácter y la identidad de las personas que lo habitan.

La colaboración con el equipo de Solucions Geogràfiques nos ha permitido integrar la tecnología SIG de forma transversal a lo largo de los trabajos de redacción, y facilitar la gestión y actualización de la información en el futuro.

La renovació i revitalització de el camp de futbol abandonat del barri de Montornès Nord, un lloc ple de records per al veïnat, es va plantejar a partir d’una clara voluntat institucional respecte a criteris de sostenibilitat, i d’acord amb les necessitats i idees dels seus habitants. El projecte aborda els desajustos ambientals, de transport i econòmics de l’entorn, i redueix els problemes d’exclusió i segregació social. La planificació participativa del procés de treball va fomentar la multiperspectiva i va facilitar la presa de decisions des del punt de vista econòmic, ambiental i social: el reaprofitament urbà mitjançant la cooperació entre residents i administració en un escenari de transició energètica.

Llegir més...

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Lugar

Manresa

[76,250 habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas

Duración

11 meses [2019]

Impulsoras

Ayuntamiento de Manresa

 

Equipo redactor

*estel (Marc Deu, Alba

Dominguez, Arnau Boix,

Konstantina Chrysostomou)

 

Solucions Geogràfiques

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

POST TEST Historias de ciudad

POST TEST Historias de ciudad

La regulación del suelo no urbanizable (SNU) es uno de los retos que deben afrontar los ayuntamientos estos próximos años, ya que es necesario encontrar un equilibrio entre los usos y actividades admitidas y la preservación de los hábitats y ecosistemas naturales propios de cada territorio.

En este contexto, el ayuntamiento de Manresa ha impulsado la redacción de un inventario de las edificaciones en SNU para conocer cuál es la realidad actual del municipio antes de decidir de qué manera hay que incidir y regularlas, en paralelo al catálogo de Masías ya aprobado definitivamente.

Desde la cooperativa *estel hemos abordado el proyecto con la intención de conocer las características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales de cada uno de los elementos incluidos en el estudio, sin olvidar la componente social y humana que tienen estas construcciones. En un entorno como el de Manresa juegan un papel clave a la hora de vertebrar y articular el territorio, y en la definición del carácter y la identidad de las personas que lo habitan.

La colaboración con el equipo de Solucions Geogràfiques nos ha permitido integrar la tecnología SIG de forma transversal a lo largo de los trabajos de redacción, y facilitar la gestión y actualización de la información en el futuro.

La renovació i revitalització de el camp de futbol abandonat del barri de Montornès Nord, un lloc ple de records per al veïnat, es va plantejar a partir d’una clara voluntat institucional respecte a criteris de sostenibilitat, i d’acord amb les necessitats i idees dels seus habitants. El projecte aborda els desajustos ambientals, de transport i econòmics de l’entorn, i redueix els problemes d’exclusió i segregació social. La planificació participativa del procés de treball va fomentar la multiperspectiva i va facilitar la presa de decisions des del punt de vista econòmic, ambiental i social: el reaprofitament urbà mitjançant la cooperació entre residents i administració en un escenari de transició energètica.

Llegir més...

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Lugar

Manresa

[76,250 habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas

Duración

11 meses [2019]

Impulsoras

Ayuntamiento de Manresa

 

Equipo redactor

*estel (Marc Deu, Alba

Dominguez, Arnau Boix,

Konstantina Chrysostomou)

 

Solucions Geogràfiques

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

POST TEST Historias de ciudad

POST TEST Historias de ciudad

La regulación del suelo no urbanizable (SNU) es uno de los retos que deben afrontar los ayuntamientos estos próximos años, ya que es necesario encontrar un equilibrio entre los usos y actividades admitidas y la preservación de los hábitats y ecosistemas naturales propios de cada territorio.

En este contexto, el ayuntamiento de Manresa ha impulsado la redacción de un inventario de las edificaciones en SNU para conocer cuál es la realidad actual del municipio antes de decidir de qué manera hay que incidir y regularlas, en paralelo al catálogo de Masías ya aprobado definitivamente.

Desde la cooperativa *estel hemos abordado el proyecto con la intención de conocer las características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales de cada uno de los elementos incluidos en el estudio, sin olvidar la componente social y humana que tienen estas construcciones. En un entorno como el de Manresa juegan un papel clave a la hora de vertebrar y articular el territorio, y en la definición del carácter y la identidad de las personas que lo habitan.

La colaboración con el equipo de Solucions Geogràfiques nos ha permitido integrar la tecnología SIG de forma transversal a lo largo de los trabajos de redacción, y facilitar la gestión y actualización de la información en el futuro.

La renovació i revitalització de el camp de futbol abandonat del barri de Montornès Nord, un lloc ple de records per al veïnat, es va plantejar a partir d’una clara voluntat institucional respecte a criteris de sostenibilitat, i d’acord amb les necessitats i idees dels seus habitants. El projecte aborda els desajustos ambientals, de transport i econòmics de l’entorn, i redueix els problemes d’exclusió i segregació social. La planificació participativa del procés de treball va fomentar la multiperspectiva i va facilitar la presa de decisions des del punt de vista econòmic, ambiental i social: el reaprofitament urbà mitjançant la cooperació entre residents i administració en un escenari de transició energètica.

Llegir més...

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Lugar

Manresa

[76,250 habitantes]

Escala

Municipal

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas

Duración

11 meses [2019]

Impulsoras

Ayuntamiento de Manresa

 

Equipo redactor

*estel (Marc Deu, Alba

Dominguez, Arnau Boix,

Konstantina Chrysostomou)

 

Solucions Geogràfiques

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rescate de las Ramblas de Barcelona​


Rescate de las Ramblas de Barcelona

El proceso cooperativo Las Ramblas fue la propuesta del equipo kmZero ganadora del Concurso Internacional convocado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2017 para dinamizar y remodelar la Rambla de Barcelona. El objetivo es devolver a la ciudadanía uno de sus ejes históricos y más simbólicos, y hacerlo de manera cooperativa para que su transformación suponga una mejora global de este espacio urbano central y vertebrador de la ciudad y de la experiencia de las personas que la habitan, lo visitan y lo disfrutan.

Se desarrolló como un trabajo estrechamente cooperativo entre técnicos, ciudadanía y administración para poner en marcha una propuesta de urbanización y rediseño, con una metodología innovadora para la Rambla un lugar diverso, flexible, sostenible, inclusivo, accesible, coherente, seguro , inteligente, contextualizado y confortable. El proyecto es una herencia y relieve del trabajo hecho previamente por entidades, vecinos y vecinas y administración para repensar las Ramblas conjuntamente y ampliar el debate a toda la ciudad.

El proceso para la definición de las actuaciones de dinamización y mejora de las Ramblas, con sus intervenciones físicas y sociales necesarias que plantea el equipo kmZERO, parte de un diagnóstico y objetivos consensuados, ya partir del trabajo cooperativo entre ciudadanía, administración y técnicos expertos.

El documento resultante de todo el trabajo cooperativo se compone de un conjunto de estrategias que acompañan la reurbanización de las Ramblas, que se llevará a cabo entre el 2020 y el 2026. Y la voluntad y el reto es, nuevamente, hacerlo como una tarea conjunta.

El proceso cooperativo Las Ramblas fue la propuesta del equipo kmZero ganadora del Concurso Internacional convocado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2017 para dinamizar y remodelar la Rambla de Barcelona. El objetivo es devolver a la ciudadanía uno de sus ejes históricos y más simbólicos, y hacerlo de manera cooperativa para que su transformación suponga una mejora global de este espacio urbano central y vertebrador de la ciudad y de la experiencia de las personas que la habitan, lo visitan y lo disfrutan.

Leer más...

Se desarrolló como un trabajo estrechamente cooperativo entre técnicos, ciudadanía y administración para poner en marcha una propuesta de urbanización y rediseño, con una metodología innovadora para la Rambla un lugar diverso, flexible, sostenible, inclusivo, accesible, coherente, seguro , inteligente, contextualizado y confortable. El proyecto es una herencia y relieve del trabajo hecho previamente por entidades, vecinos y vecinas y administración para repensar las Ramblas conjuntamente y ampliar el debate a toda la ciudad.

El proceso para la definición de las actuaciones de dinamización y mejora de las Ramblas, con sus intervenciones físicas y sociales necesarias que plantea el equipo kmZERO, parte de un diagnóstico y objetivos consensuados, ya partir del trabajo cooperativo entre ciudadanía, administración y técnicos expertos.

El documento resultante de todo el trabajo cooperativo se compone de un conjunto de estrategias que acompañan la reurbanización de las Ramblas, que se llevará a cabo entre el 2020 y el 2026. Y la voluntad y el reto es, nuevamente, hacerlo como una tarea conjunta.

Ubicación

Barcelona

[1,620,343 habitantes]

Escala

Espacio público

Tipo de proyecto

Estrategias urbanas

Cooperación ciudadana

Diseño de espacio público

Duración

12 meses [2017-2018]

Impulsores

Ajuntament de Barcelona,

Foment de Ciutat,

BIMSA

 

Equipo redactor

UTE kmZERO: (AYESA – Lola 

Domènech – Espinàs i

Tarrassó – Itziar González –

Arnau Boix)


Equip kmZERO: Itziar

Gonzàlez, Arnau Boix, Lola

Domènech, Olga Tarrassó,

Jordi Quiñonero, Paul B.

Preciado, Josep Selga, Ole

Thorson, Sergi Cutillas,

Ernest Cañada, Alberto

Conesa, Sebastià Ribot,

Cristina Pedraza,

Julio Alcobendas,

Esteve Boix, Miquel Cañellas,

Fernando Casal, Konstantina

Chrysostomou, Pablo

Cotarelo, Pablo Feu, Iolanda

Fresnillo, Nacho Guilera,

Gema Jover, Sira Llopart,

Eulàlia Miralles, Pere Mogas,

Jordi Parés, Daniel Pera,

Mireia Peris, Ignasi Querol,

Javier Rentero, David

Rodriguez, Francesc

Sánchez, Cristian Tapia,

Anna Terricabras,

Carlos Utrillo,

Javier Valencia, Xavier Valls,

Susanna Àlvarez, Joan

Escofet


Han colaborado

Veïnat de les Rambles

de Barcelona,

Agents i entitats de la

ciutat de Barcelona

Presentación

Ver la presentación en el Prezi

Prensa

Leer más sobre el proyecto en la 

Página web del proceso,

Ajuntament de Barcelona

Diari Públic

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Plaza Joan Miró

Plaza Joan Miró

Los criterios que han regido la definición de la plaza son fruto de un trabajo colaborativo de proximidad realizado por el Estel * Equipo con los técnicos y políticos municipales, el barrio y las entidades y asociaciones del municipio. Es, de hecho, la decisión conjunta de todos estos agentes el motor de su renovación y transformación en un espacio de escena abierta.

Propone la construcción de algunas tribunas que rodean parte del centro de la plaza. Esto cambia la direccionalidad del espacio, que ahora puede extenderse conceptual y materialmente hacia el tramo adyacente de la calle Jacint Verdaguer. El nuevo arreglo varía el escenario del baile de batalla, una cita importante que tiene lugar en festa mayor, que se queda con la renovación del espacio, y organiza la asistencia masiva de los espectadores para aumentar la comodidad y la seguridad de El evento.

El reto de acoger este evento anual no debe disminuir el uso diario del barrio del lugar en particular ni de los ciudadanos o visitantes de Montornés en general: Se trata, pues, de un espacio público que funciona incluso como plaza urbana. La propuesta, sin embargo, modula la intensidad de su uso como espacio de juego para permitirle disfrutar de una gama más amplia de grupos de edad. La nueva plaza refuerza su identidad con un mural inspirado en Joan Miró que renueva el antiguo, con una reinterpretación diseñada y acordada por la asociación local de Arte Venus. La plaza recupera así la histórica importancia perdida, consolidándose como el fin del eje cívico que la unirá con la plaza Pau Picasso.

Los criterios que han regido la definición de la plaza son fruto de un trabajo colaborativo de proximidad realizado por el Estel * Equipo con los técnicos y políticos municipales, el barrio y las entidades y asociaciones del municipio. Es, de hecho, la decisión conjunta de todos estos agentes el motor de su renovación y transformación en un espacio de escena abierta.

Leer más...

Propone la construcción de algunas tribunas que rodean parte del centro de la plaza. Esto cambia la direccionalidad del espacio, que ahora puede extenderse conceptual y materialmente hacia el tramo adyacente de la calle Jacint Verdaguer. El nuevo arreglo varía el escenario del baile de batalla, una cita importante que tiene lugar en festa mayor, que se queda con la renovación del espacio, y organiza la asistencia masiva de los espectadores para aumentar la comodidad y la seguridad de El evento.

El reto de acoger este evento anual no debe disminuir el uso diario del barrio del lugar en particular ni de los ciudadanos o visitantes de Montornés en general: Se trata, pues, de un espacio público que funciona incluso como plaza urbana. La propuesta, sin embargo, modula la intensidad de su uso como espacio de juego para permitirle disfrutar de una gama más amplia de grupos de edad. La nueva plaza refuerza su identidad con un mural inspirado en Joan Miró que renueva el antiguo, con una reinterpretación diseñada y acordada por la asociación local de Arte Venus. La plaza recupera así la histórica importancia perdida, consolidándose como el fin del eje cívico que la unirá con la plaza Pau Picasso.

Ubicación

Montornès del Vallès

[16,263 habitantes]

Escala 

Espacio público

Tipo de proyecto

Cooperación ciudadana 

Diseño del espacio público 

Duración

12 meses [2014-2015]

Impulsores

Muicipality of Montornès

del Vallès

 

Equipo redactor

*estel  (Arnau Boix,  Mireia Peris,

Marc Deu, Ara Muñío,

Esteve Boix, Claudia Villazón)

Itziar Gonzàlez, Elena Guim, 

Antoni Elvira, Carmela Torró

 

Han colaborado

Barrio de Montornés del Vallés

Grupo de gigantes de Montornés,

Venus Art Association,

Vecinos de la Plaza Joan Miró,

Escola Sant Sadurní,

Centro AAVV Montornés,

Centro de estudios de

Montorn’s Del Vallés,

el sindicato de tenderos,

Bar Chucu-Chucu

Presentación

Check the good practices bank

Informe

Read the full report at issuu

Read the full report at issuu

Prensa

Read more about the project at

Mostra d’Arquitectura Catalana,

somMontorès

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Activación temporal de espacios vacíos


Activación temporal de espacios vacíos

La crisis provocará una solución a la manera habitual de las aletas al momento de «producir» el espacio físico de las ciudades, el territorio genérico y los espacios cuenta colgantes de desarrollo (en el sentido más amplio de la palabra, y no podemos hacer todavía al. desarrollo urbanístico). Ante estas circunstancias, es necesaria la posibilidad de tener estrategias de marcha y prácticas urbanas para activar los recursos territoriales de cualquier disposición de las ciudades.

Desde esta perspectiva, la Diputación de Barcelona planteará un marco establecido para establecerse con las entidades municipales para recolectarlas con estrategias, herramientas y propuestas de gestión de los espacios que se pueden quedar en los municipios de la provincia . Ante la existencia de estos espacios en Santa Margarida de Montbui cuelga de edificar, urbanice o reconvierta con nuevos usos, y la libertad sobre cómo abordar este problema, el municipio solicitará a la Diputación su participación. Es en este marco el que se inserta el presente encargo.

El proyecto busca identificar los espacios que compra a los municipios para evitar su degradación y proponernos nuevos provisionales y / o temporales, apostando para cubrir las actividades sociales locales, concretamente, las actividades de aquellas demandadas por la población que no tienen respuesta a los equipamientos municipales o espacios públicos existentes.

Es hacer un colaborativo diagnóstico de solares y paquetes identificados con la ciudadanía y equipamiento técnico-administrativo del consistorio. Algunas de ellas, junto al río Anoia y con un pasado industrial presente en el patrimonio construido; Y otros, junto al barrio del Pi, que creará el cobijo de las curtidurías de la zona con una marcada tradición de autoorganización. A partir de este diagnóstico se planteará un proceso de revitalización del espacio urbano a través de las sinergias que descubrimos un territorio que consistirá en la creación de protocolos de activación de los espacios vacíos.


La crisis provocará una solución a la manera habitual de las aletas al momento de «producir» el espacio físico de las ciudades, el territorio genérico y los espacios cuenta colgantes de desarrollo (en el sentido más amplio de la palabra, y no podemos hacer todavía al. desarrollo urbanístico). Ante estas circunstancias, es necesaria la posibilidad de tener estrategias de marcha y prácticas urbanas para activar los recursos territoriales de cualquier disposición de las ciudades.

Leer más...

Desde esta perspectiva, la Diputación de Barcelona planteará un marco establecido para establecerse con las entidades municipales para recolectarlas con estrategias, herramientas y propuestas de gestión de los espacios que se pueden quedar en los municipios de la provincia . Ante la existencia de estos espacios en Santa Margarida de Montbui cuelga de edificar, urbanice o reconvierta con nuevos usos, y la libertad sobre cómo abordar este problema, el municipio solicitará a la Diputación su participación. Es en este marco el que se inserta el presente encargo.

El proyecto busca identificar los espacios que compra a los municipios para evitar su degradación y proponernos nuevos provisionales y / o temporales, apostando para cubrir las actividades sociales locales, concretamente, las actividades de aquellas demandadas por la población que no tienen respuesta a los equipamientos municipales o espacios públicos existentes.

Es hacer un colaborativo diagnóstico de solares y paquetes identificados con la ciudadanía y equipamiento técnico-administrativo del consistorio. Algunas de ellas, junto al río Anoia y con un pasado industrial presente en el patrimonio construido; Y otros, junto al barrio del Pi, que creará el cobijo de las curtidurías de la zona con una marcada tradición de autoorganización. A partir de este diagnóstico se planteará un proceso de revitalización del espacio urbano a través de las sinergias que descubrimos un territorio que consistirá en la creación de protocolos de activación de los espacios vacíos.

Ubicación

Santa Margarida de Montbui

[9825 habitantes]

Escala

Municipio

Tipos de proyecto

Estrategias urbanas

Cooperación ciudadana

Duración

8 meses [2015-2016]

Impulsores

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Santa Margarida

de Montbui

 

Equipo redactor

*estel  (Arnau Boix, Mireia Peris,

Raimon Soler, Laia Llonch)

Presentación

Ver la presentación en el Prezi

Informe

Llegir l’informe complet en Issuu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

La Plaza del Pi

La Plaza del Pino

El proyecto de la reforma de la Plaza del Pi en Benifairó de la Valldigna se aborda desde el inicio contando con los vecinos y vecinas del pueblo, especialmente los más pequeños y pequeñas. La plaza ocupa un espacio privilegiado en la entrada del pueblo, a caballo entre la guardería y la escuela de primaria, y acoge el «Pi redó» un árbol emblemático que históricamente ha convertido en un punto de encuentro, tanto simbólico como físico, para todas las personas del pueblo.

Inicialmente se trabaja colaborativamente con todos los agentes implicados con el fin de identificar las principales carencias del espacio actual y definir las líneas estratégicas del futuro proyecto. Una vez consensuadas, se concretan progresivamente todas estas ideas, para poder redactar el proyecto de urbanización.

Durante el proceso se utilizan diversas técnicas de trabajo que van desde entrevistas grupales con el equipo técnico-político del ayuntamiento y los profesionales vinculados a la escuela, talleres con los niños y niñas de la escuela y sesiones abiertas en la propia plaza.

La propuesta redefine la circulación de entrada y salida del pueblo y elimina parte del espacio de aparcamiento que se encuentra infrautilizado, por lo que se liberan una gran cantidad de metros cuadrados que se ocupan con nuevos espacios de estancia y de juego infantil de los que pueden disfrutar tanto los niños y niñas de la escuela como el resto de habitantes del pueblo.

La propuesta también reubica el acceso principal del centro educativo, que pasa a efectuarse desde la propia plaza y rediseña la fachada del edificio a través de un mural de gran formato, cuyo diseño se trabaja colaborativamente durante el propio proceso participativo.

El proyecto de la reforma de la Plaza del Pi en Benifairó de la Valldigna se aborda desde el inicio contando con los vecinos y vecinas del pueblo, especialmente los más pequeños y pequeñas. La plaza ocupa un espacio privilegiado en la entrada del pueblo, a caballo entre la guardería y la escuela de primaria, y acoge el «Pi redó» un árbol emblemático que históricamente ha convertido en un punto de encuentro, tanto simbólico como físico, para todas las personas del pueblo.

Leer más...

Inicialmente se trabaja colaborativamente con todos los agentes implicados con el fin de identificar las principales carencias del espacio actual y definir las líneas estratégicas del futuro proyecto. Una vez consensuadas, se concretan progresivamente todas estas ideas, para poder redactar el proyecto de urbanización.

Durante el proceso se utilizan diversas técnicas de trabajo que van desde entrevistas grupales con el equipo técnico-político del ayuntamiento y los profesionales vinculados a la escuela, talleres con los niños y niñas de la escuela y sesiones abiertas en la propia plaza.

La propuesta redefine la circulación de entrada y salida del pueblo y elimina parte del espacio de aparcamiento que se encuentra infrautilizado, por lo que se liberan una gran cantidad de metros cuadrados que se ocupan con nuevos espacios de estancia y de juego infantil de los que pueden disfrutar tanto los niños y niñas de la escuela como el resto de habitantes del pueblo.

La propuesta también reubica el acceso principal del centro educativo, que pasa a efectuarse desde la propia plaza y rediseña la fachada del edificio a través de un mural de gran formato, cuyo diseño se trabaja colaborativamente durante el propio proceso participativo.

Ubicación

Benifairó de la Valldigna

[1,580 habitantes]

Escala

Espacio público

Tipos de proyecto

 

Estrategias urbanas

Cooperación ciudadana

Diseño de espacio público

Duración

Diagnóstico colaborativo:

6 meses [2017]

Redacción proyecto

de urbanización:

3 meses [2017]

Dirección de obra:

3 meses [2018]

Impulsores

Ajuntament de Benifairó

de la Valldigna

 

Equipo redactor

*estel  (Arnau Boix, Marc Deu,

Konstantina Chrysostomou)

 

Monodestudio, Urbanins,

Siete arquitectura más

ingeniería s.l.

 

Han colaborado

Veinat de Benifairó

de la Valldigna,

Infants i equip directiu

de l’escola del Jaume II

el Just

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

La Plaza Lluís Companys

La Plaza Lluís Companys

La plaza Lluís Companys y sus alrededores forman parte de los conjunto de espacios intersticiales de los bloques de vivienda plurifamiliar del barrio de Montornès Nord, un polígono residencial que data de los años 60.

El proyecto actúa sobre un ámbito actualmente ocupado por un aparcamiento en superficie, optimizando la distribución y recuperando el espacio para los vecinos y vecinas del barrio. Se apuesta de una manera clara para dar continuidad a la zona verde existente a través de vegetación autóctona potenciando significativamente la biodiversidad del entorno. Además, se equipa el espacio con el fin de aumentar el grado de confort, tanto en cuanto a los espacios de estancia como las nuevas zonas de juego infantil y de picnic.

Aparte, el proyecto pone especial énfasis en la mejora de la accesibilidad y conectividad de este espacio con el calle Llibertat y el resto de espacios adyacentes, ya que debido a la acentuada topografía del entorno actualmente existen varias zonas a las que resulta difícil llegar a pie, o punto muertos donde la visibilidad es muy reducida.

La plaza Lluís Companys y sus alrededores forman parte de los conjunto de espacios intersticiales de los bloques de vivienda plurifamiliar del barrio de Montornès Nord, un polígono residencial que data de los años 60.

Leer más...

El proyecto actúa sobre un ámbito actualmente ocupado por un aparcamiento en superficie, optimizando la distribución y recuperando el espacio para los vecinos y vecinas del barrio. Se apuesta de una manera clara para dar continuidad a la zona verde existente a través de vegetación autóctona potenciando significativamente la biodiversidad del entorno. Además, se equipa el espacio con el fin de aumentar el grado de confort, tanto en cuanto a los espacios de estancia como las nuevas zonas de juego infantil y de picnic.

Aparte, el proyecto pone especial énfasis en la mejora de la accesibilidad y conectividad de este espacio con el calle Llibertat y el resto de espacios adyacentes, ya que debido a la acentuada topografía del entorno actualmente existen varias zonas a las que resulta difícil llegar a pie, o punto muertos donde la visibilidad es muy reducida.

Ubicación

Montornès del Vallès

[16,263  habitantes]

Escala

Espacio público

Tipos de proyecto

 Estrategias urbanas
 
 

Duración

3 meses [2018]

Impulsores

Ajuntament de Montornès

del Vallès

 

Equipo redactor

*estel  (Arnau Boix, Marc Deu,

Alba Domínguez,

Konstantina Chrysostomou)

Alarona Tècnicse

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Proceso participativo del PAM de Barcelona: Joventut i Espai públic

Repensando el espacio público desde una perspectiva juvenil

El proceso participativo «Joventut i Espai públic» se enmarca en el contexto del PAM (Plan de actuación municipal) del ayuntamiento de Barcelona, a partir del cual se definen las líneas estratégicas que deben seguir las políticas que promueve el administración.

El proyecto tiene el objetivo de conocer de qué manera utilizan el espacio público los jóvenes y los problemas que se encuentran en este contexto urbano. Para hacerlo, el estudio se aborda desde una doble lectura; por un lado se identifican una serie de espacios de referencia representativos del conjunto de la ciudad que se analizan por separado y por la otra se trabaja en una visión global a la escala del conjunto del municipio.

Para hacerlo hacemos uso de la metodología IAP (Investigación – Acción Participativa), cogiendo el colectivo joven vinculado a cada uno de los espacios con el fin de elaborar tanto el diagnóstico como las propuestas de mejora. Aparte de eso, una parte importante de los trabajos se centran también en los profesionales del sector de la juventud, que aportan su visión experta y directa del objeto de estudio.

Durante los meses que dura el proyecto se utilizan técnicas de trabajo colaborativo como los talleres abiertos, los cuestionarios, las entrevistas grupales, la observación y «mapeo» de las dinámicas urbanas… materiales que se adaptan a cada uno de los entornos a estudiar en función de sus características específicas.

Los resultados obtenidos fueron un diagnóstico de cada uno de los espacios y unas propuestas vinculadas a cada uno de ellos aparte de una visión de ciudad obtenida a través de la suma de experiencias y en la aportación de los profesionales del sector.

El proceso participativo «Joventut i Espai públic» se enmarca en el contexto del PAM (Plan de actuación municipal) del ayuntamiento de Barcelona, a partir del cual se definen las líneas estratégicas que deben seguir las políticas que promueve el administración.

Leer más...

El proyecto tiene el objetivo de conocer de qué manera utilizan el espacio público los jóvenes y los problemas que se encuentran en este contexto urbano. Para hacerlo, el estudio se aborda desde una doble lectura; por un lado se identifican una serie de espacios de referencia representativos del conjunto de la ciudad que se analizan por separado y por la otra se trabaja en una visión global a la escala del conjunto del municipio.

Para hacerlo hacemos uso de la metodología IAP (Investigación – Acción Participativa), cogiendo el colectivo joven vinculado a cada uno de los espacios con el fin de elaborar tanto el diagnóstico como las propuestas de mejora. Aparte de eso, una parte importante de los trabajos se centran también en los profesionales del sector de la juventud, que aportan su visión experta y directa del objeto de estudio.

Durante los meses que dura el proyecto se utilizan técnicas de trabajo colaborativo como los talleres abiertos, los cuestionarios, las entrevistas grupales, la observación y «mapeo» de las dinámicas urbanas… materiales que se adaptan a cada uno de los entornos a estudiar en función de sus características específicas.

Los resultados obtenidos fueron un diagnóstico de cada uno de los espacios y unas propuestas vinculadas a cada uno de ellos aparte de una visión de ciudad obtenida a través de la suma de experiencias y en la aportación de los profesionales del sector.

Ubicación

Barcelona

[1,620,343 habitantes]

Escala

Municipio

Tipos de proyecto

 

Estrategias urbanas

Cooperación ciudadana

Duración

6 meses [2016]

Impulsores

Ajuntament de Barcelona

Departament de Joventut

Direcció de Serveis

d’Infància, Joventut

i Gent Gran

 

Equipo redactor

 *estel  (Arnau Boix, Mireia Peris,

Marc Deu, Konstantina

Chrysostomou, Esteve

Boix)

 

Monodestudio, Urbanins

 

Han colaborado

Joves de Barcelona

Agents i col·lectius

de joves

Informe

Leer el informe completo en Issuu.

Prensa

Leer más sobre el proyecto en el

Ajuntament – Seu electrònica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Proceso participativo del POUM de Sentmenat

Proceso participativo del POUM de Sentmenat

El proceso de participación ciudadana del POUM de Sentmenat se desarrolló en paralelo a la redacción del documento urbanístico con la voluntad que pudiera dar pistas en la definición del contenido, a la vez que sirviera para validar y consensuar algunas de las decisiones que se tomaron.

El proyecto abordaba el reto de convertir la redacción de un Plan de Ordenación General en una oportunidad para que los diferentes sectores que conforman la sociedad colaboraran entre ellos, y definieran conjuntamente cuál sería el municipio que querían para los años siguientes, tratando temas que iban desde la vivienda, la actividad económica, el espacio público y los equipamientos, los espacios naturales o las propias infraestructuras que vertebran el territorio.

El proceso participativo se estructuró en cuatro fases consecutivas y acumulativas. En la primera de ellas se redactó el Programa de Participación Ciudadana, se elaboró el Plan de comunicación y se definió el mapa social, formado tanto por el conjunto de entidades y asociaciones implicadas habitualmente en los debates ciudadanos, los ciudadanos a título individual y el equipo técnico-político municipal, a quien interpelar durante el proceso.

A partir de aquellos trabajos, se inició la fase 2, de análisis y diagnóstico, donde a través tanto de sesiones abiertas como de entrevistas grupales, se tomó una radiografía del estado del pueblo, y de ella se extrajeron los principales retos ha abordar.

En la segunda fase, y siguiendo con la evolución de la redacción del documento del Avance del POUM, se trabajaron las principales líneas estratégicas detectadas previamente, dándoles carácter de propuesta, para que pudieran ser incluidas posteriormente en el documento normativo.

Finalmente en la última fase, la de retorno, sirvió para comunicar a la ciudadanía los resultados y conclusiones finales, redactar la documentación que se incorporó al documento del POUM y estableció las bases que permitieron hacer el seguimiento de las siguientes etapas de la tramitación.

El proceso de participación ciudadana del POUM de Sentmenat se desarrolló en paralelo a la redacción del documento urbanístico con la voluntad que pudiera dar pistas en la definición del contenido, a la vez que sirviera para validar y consensuar algunas de las decisiones que se tomaron.

Leer más...

El proyecto abordaba el reto de convertir la redacción de un Plan de Ordenación General en una oportunidad para que los diferentes sectores que conforman la sociedad colaboraran entre ellos, y definieran conjuntamente cuál sería el municipio que querían para los años siguientes, tratando temas que iban desde la vivienda, la actividad económica, el espacio público y los equipamientos, los espacios naturales o las propias infraestructuras que vertebran el territorio.

El proceso participativo se estructuró en cuatro fases consecutivas y acumulativas. En la primera de ellas se redactó el Programa de Participación Ciudadana, se elaboró el Plan de comunicación y se definió el mapa social, formado tanto por el conjunto de entidades y asociaciones implicadas habitualmente en los debates ciudadanos, los ciudadanos a título individual y el equipo técnico-político municipal, a quien interpelar durante el proceso.

A partir de aquellos trabajos, se inició la fase 2, de análisis y diagnóstico, donde a través tanto de sesiones abiertas como de entrevistas grupales, se tomó una radiografía del estado del pueblo, y de ella se extrajeron los principales retos ha abordar.

En la segunda fase, y siguiendo con la evolución de la redacción del documento del Avance del POUM, se trabajaron las principales líneas estratégicas detectadas previamente, dándoles carácter de propuesta, para que pudieran ser incluidas posteriormente en el documento normativo.

Finalmente en la última fase, la de retorno, sirvió para comunicar a la ciudadanía los resultados y conclusiones finales, redactar la documentación que se incorporó al documento del POUM y estableció las bases que permitieron hacer el seguimiento de las siguientes etapas de la tramitación.

Ubicación

Sentmenat

[8,957 habitantes]

Escala

Municipio

Tipos de proyecto

 

Cooperación ciudadana

Duración

6 meses [2016]

Impulsores

Ajuntament de Sentmenat

Diputació de Barcelona

 

Equipo redactor

*estel  (Arnau Boix, Marc Deu,

Llaia Llonch)

 

Han colaborado

Veinat de Sentmenat

Entitats i associacions locals

Informe

Leer el informe completo en Issuu.

Prensa

Leer más sobre el proyecto en el

Ajuntament – Seu electrònica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin