Manual for the implementation of “School Pathways” at Sant Boi de Llobregat


Manual for the implementation of “School Pathways” at Sant Boi de Llobregat

The guide aims to facilitate and collect the implementation of the project “School Paths” that are developed in Sant Boi de Llobregat, so that all these initiatives follow the same line and pursue objectives agreed upon by the entire educational community of the municipality. In addition, it wants to give continuity and consolidate a series of actions for the improvement of the active mobility that has been promoted in the municipality in recent years from citizens, entities, and collectives.

This manual is a complex document. Here you can find on the one hand the methodology for the application of the School Paths program, and on the other hand, a first analysis of the educational centers. Regarding the latter, the manual focuses on the mobility dynamics, the physical environment which surrounds the educational centers, and it pays special attention to topics such as gender perspective, biodiversity, and citizen cooperation.

El projecte s’inicia amb l’objectiu de donar continuïtat a l’estudi de Camins Escolars que s’havia realitzat recentment amb la participació de l’Escola Riera de Ribes entre d’altres. La proposta doncs, recull la voluntat d’una part molt significativa de les persones del barri per millorar les condicions de l’Avinguda 11 de Setembre i el Passeig de la Circumval·lació, eixos amb una importància significativa a l’hora d’unir el nucli antic del poble i diversos equipaments comunitaris com el CAP, el poliesportiu o el mateix centre educatiu.

La proposta parteix del fet revertir la situació actual on el cotxe és el principal protagonista de l’espai i atorgar aquest paper al vianant i a les persones que hi circulen tant en bicicleta com en patinet. La implantació d’un carril bici i la millora de les voreres actuals, tant a escala d’accessibilitat com de confort, són els principals objectius que s’han perseguit. En aquesta línia, també, s’ha fet una aposta per implantar vegetació de diferents ports, per tal d’augmentar el nivell de permeabilitat del sòl i enriquir la biodiversitat del barri, alhora que es millora l’experiència perceptiva de tothom qui realitza aquests itineraris.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Sant Boi de Llobregat 

[82.904 inhabitants]

Scale

Municipality

Type of project

Urban strategy

Duration

12 months [2020]

Promoter

Municipality of Sant Boi de

Llobregat

 

Team

*estel (Marc Deu Ferrer,

Alba Domínguez Ferrer,

Konstantina

Chrysostomou

Arnau Boix i Pla)

Study

Read the full report at Issuu

Executive project for the implementation of a bike lane


Executive project for the implementation of a bike lane

The project begins with the aim of continuing with “Camins Escolars” (School Pathways) that had recently been carried out with the participation of the Riera de Ribes School, amongst others. The proposal therefore includes the will of a very significant part of the local community to improve the conditions of the Avenue “11 de Setembre” and the street “Passeig de la Circumval·lació”. Those two urban axes have a significant importance since they connect the neighborhood with the old town, and various community facilities (Primary and Community Care Center, Sports Centre, School).

The proposal is based on reversing the current situation where the car is the main protagonist of the space, giving this role to pedestrians and people who ride both bicycles and scooters. The implementation of a bike lane and the improvement of the current sidewalks, both in terms of accessibility and comfort, are the main objectives that have been pursued. In this line, a commitment has been made to implement a variety of vegetation, in order to increase the level of soil permeability and enrich the biodiversity of the neighbourhood, while improving the perceptual experience of the citizens who makes these itineraries every day.

The project begins with the aim of continuing with “Camins Escolars” (School Pathways) that had recently been carried out with the participation of the Riera de Ribes School, amongst others. The proposal, therefore, includes the will of a very significant part of the local community to improve the conditions of the Avenue “11 de Setembre” and the street “Passeig de la Circumval·lació”. Those two urban axes have significant importance since they connect the neighbourhood with the old town, and various community facilities (Primary and Community Care Center, Sports Centre, School).

The proposal is based on reversing the current situation where the car is the main protagonist of the space, giving this role to pedestrians and people who ride both bicycles and scooters. The implementation of a bike lane and the improvement of the current side walks, both in terms of accessibility and comfort, are the main objectives that have been pursued. In this line, a commitment has been made to implement a variety of vegetation, in order to increase the level of soil permeability and enrich the biodiversity of the neighborhood, while improving the perceptual experience of the citizens who makes these itineraries every day.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Sant Pere de Ribes 

[30.658 inhabitants]

Scale

Public space

Type of project

Public space design

Duration

10 months [2020]

Promoter

Municipality of Sant Pere

de Ribes

 

Team

*estel (Marc Deu Ferrer,

Arnau Boix i Pla, Konstantina

Chrysostomou, Alba

Domínguez Ferrer)

 

Toni Elvira

Gustau Farell

Meeting Space, La Rectoria


Meeting Space, La Rectoria

The participatory process has been carried out with the main objective of deciding the transformation of La Rectoria into a reference facility at the municipal level and to propose executive criteria for the definition of uses and management model of the building. These criteria are based, fundamentally, on the conclusions generated from the realization of a participatory process with the inhabitants of Cànoves i Samalús, the youth group, the municipal entities, in close collaboration with the technical and political team of the municipality. This participatory process has been carried out with the support of the Barcelona Provincial Council, especially in its initial phase.

La Rectoria becomes a space that gives rise to activities and services, related to learning, the community and the environment, accessible to all local citizens of Cànoves i Samalús. This is a third space (complementary to the house and the work space) that plays a prominent role in the public life of Cànoves i Samalús. A space of trust and welcome, where people can access knowledge, be part of the community and try new creative activities. A place where inequalities in local society can begin to be addressed by fostering a sense of place and belonging because the place is created according to the needs of users.

This municipal resource is dedicated to creativity, learning and inclusion and is reborn from the strong identity that the building had in the past as a community space. This facility also provides answers to current and future needs with the coexistence of various spaces and activities that promote the diversity of the local population. This strategy guarantees the future of La Rectoria and improves the access of the most disconnected users, attracts new users who may not have visited it before and forms synergies and opportunities that are easier to maintain thanks to the proximity to other spaces of different character. 

In this way, it provides answers to all phases of the creative and production processes of intergenerational knowledge -generating meeting and individual and / or collective work spaces- and resources at the disposal of entities, cultural and social agents and the public. In addition, it offers training resources and visibility of projects and activities that are already taking place in the municipality.

With this process, it is committed to close collaboration between the different groups, entities, associations and the city council. Through co-dynamization, a community-based mutual trust is created as a symbol of “us”, so that they shape and grow the rectory project.

In this case, the project of La Rectoria and its activation proposal aims to build basic values such as trust and respect, which help to create sustainable social development in the municipality. In the case of the young group, giving them responsibilities and voice through this equipment, we promote them so that they become active citizens who participate in society on equal terms with other groups and entities.

Therefore, La Rectoria meeting space is defined based on the following three axes:

 • Places of life and social encounter
 • Respect and commitment to the environment and the territory
 • Exchange of knowledge, skills and ideas

The participatory process has been carried out with the main objective of deciding the transformation of La Rectoria into a reference facility at the municipal level and to propose executive criteria for the definition of uses and management model of the building. These criteria are based, fundamentally, on the conclusions generated from the realization of a participatory process with the inhabitants of Cànoves i Samalús, the youth group, the municipal entities, in close collaboration with the technical and political team of the municipality. This participatory process has been carried out with the support of the Barcelona Provincial Council, especially in its initial phase.

La Rectoria becomes a space that gives rise to activities and services, related to learning, the community and the environment, accessible to all local citizens of Cànoves i Samalús. This is a third space (complementary to the house and the work space) that plays a prominent role in the public life of Cànoves i Samalús. A space of trust and welcome, where people can access knowledge, be part of the community and try new creative activities. A place where inequalities in local society can begin to be addressed by fostering a sense of place and belonging because the place is created according to the needs of users.

This municipal resource is dedicated to creativity, learning and inclusion and is reborn from the strong identity that the building had in the past as a community space. This facility also provides answers to current and future needs with the coexistence of various spaces and activities that promote the diversity of the local population. This strategy guarantees the future of La Rectoria and improves the access of the most disconnected users, attracts new users who may not have visited it before and forms synergies and opportunities that are easier to maintain thanks to the proximity to other spaces of different character. 

In this way, it provides answers to all phases of the creative and production processes of intergenerational knowledge -generating meeting and individual and / or collective work spaces- and resources at the disposal of entities, cultural and social agents and the public. In addition, it offers training resources and visibility of projects and activities that are already taking place in the municipality.

With this process, it is committed to close collaboration between the different groups, entities, associations and the city council. Through co-dynamization, a community-based mutual trust is created as a symbol of “us”, so that they shape and grow the rectory project.

In this case, the project of La Rectoria and its activation proposal aims to build basic values such as trust and respect, which help to create sustainable social development in the municipality. In the case of the young group, giving them responsibilities and voice through this equipment, we promote them so that they become active citizens who participate in society on equal terms with other groups and entities.

Therefore, La Rectoria meeting space is defined based on the following three axes:

 • Places of life and social encounter
 • Respect and commitment to the environment and the territory
 • Exchange of knowledge, skills and ideas

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Cànoves i Samalús 

[3,117 inhabitants]

Scale

Municipal

Type of project


Urban Strategies

Citizen cooperation

Duration


6 months [2020]

Promoter


Municipality of Cànoves i

Samalus


Barcelona Provincial Council

 

Team

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

 

Collaborators

Political and technical team of

the city council


Citizens of Cànoves and

Samalús


Municipal entities


JAC (Joves Alcem Cànoves)

Presentation

Check the presentation

at prezi 

Can Canyameres, Community and Culture


Can Canyameres: Community and Culture

This project has been carried out with the main objective of deciding the transformation of the old farmhouse of Can Canyameres into a reference facility at the neighbourhood and municipal level,   proposing executive criteria which define the uses and the building design. These criteria are based, fundamentally, on the conclusions generated from the realization of a participatory process with the inhabitants of Sant Cugat, in close collaboration with the technical and political team of the municipality.

Regarding the complex of Can Canyameres, it is an emblematic space and deeply rooted in the agricultural and architectural history of Sant Cugat, which is transformed into a space dedicated to culture, neighbourhood and cooperation. A community and cultural space.

The proposal treats the complex as a third space (complementary to the house and the work space) that has a prominent role in the public life of Sant Cugat. A space of trust and welcome, a space of social integration where people can access knowledge, be part of the community and try new creative activities. A place where inequalities in local society can begin to be addressed by fostering a sense of place and belonging because the place is created according to the needs of users.

This municipal resource is part of the network of local cultural facilities and is dedicated to the community, culture, learning, environment and inclusion and is committed to being a platform that contributes to the social transformation of Sant Cugat and the neighbourhood of Volpelleres in particular.

With this process, it is committed to close collaboration between the different groups, entities, associations and the city council. The container is managed by the city council, while the content is coordinated by the public. This coordination of the complex turns into a symbol of “us”,  creating a mutual trust between the community and the administration, making Can Canyameres project grow.

In this case, the Can Canyameres project and its activation proposal, aims to build basic values such as trust and respect, which help to create sustainable social development in the municipality. Thus, the project is inspired and organized with the concept of the Catalan farmhouse and the philosophy of Modernism. From this, the Can Canyameres complex is organized into three spaces that are interconnected and complementary: 

Creation space (The modernist house)
It is the space where workshops, courses or activities related to art and cultural innovation take place.

Meeting space (Ground Floor of the Farmhouse)
It is the space where “neighbourhood is made” with places of socialization and interaction, and it is where the creations of the community are made visible, where the exchange of knowledge and collective learning takes place.

Reflection space (First Floor of the Farmhouse)
It is the space where content and container management takes place, and it is where the courses and trainings take place. It is in this space that community innovation takes shape.

This project has been carried out with the main objective of deciding the transformation of the old farmhouse of Can Canyameres into a reference facility at the neighbourhood and municipal level,   proposing executive criteria which define the uses and the building design. These criteria are based, fundamentally, on the conclusions generated from the realization of a participatory process with the inhabitants of Sant Cugat, in close collaboration with the technical and political team of the municipality.

Regarding the complex of Can Canyameres, it is an emblematic space and deeply rooted in the agricultural and architectural history of Sant Cugat, which is transformed into a space dedicated to culture, neighbourhood and cooperation. A community and cultural space.

The proposal treats the complex as a third space (complementary to the house and the work space) that has a prominent role in the public life of Sant Cugat. A space of trust and welcome, a space of social integration where people can access knowledge, be part of the community and try new creative activities. A place where inequalities in local society can begin to be addressed by fostering a sense of place and belonging because the place is created according to the needs of users.

This municipal resource is part of the network of local cultural facilities and is dedicated to the community, culture, learning, environment and inclusion and is committed to being a platform that contributes to the social transformation of Sant Cugat and the neighbourhood of Volpelleres in particular.

With this process, it is committed to close collaboration between the different groups, entities, associations and the city council. The container is managed by the city council, while the content is coordinated by the public. This coordination of the complex turns into a symbol of “us”,  creating a mutual trust between the community and the administration, making Can Canyameres project grow.

In this case, the Can Canyameres project and its activation proposal, aims to build basic values such as trust and respect, which help to create sustainable social development in the municipality. Thus, the project is inspired and organized with the concept of the Catalan farmhouse and the philosophy of Modernism. From this, the Can Canyameres complex is organized into three spaces that are interconnected and complementary: 

Creation space (The modernist house)
It is the space where workshops, courses or activities related to art and cultural innovation take place.

Meeting space (Ground Floor of the Farmhouse)
It is the space where “neighbourhood is made” with places of socialization and interaction, and it is where the creations of the community are made visible, where the exchange of knowledge and collective learning takes place.

Reflection space (First Floor of the Farmhouse)
It is the space where content and container management takes place, and it is where the courses and trainings take place. It is in this space that community innovation takes shape.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Sant Cugat

[90,664  inhabitants]

Scale

Municipal

Tipus de projecte

Urban Strategies


Citizen cooperation

Duration

5 months [2021]

Promoter

Municipality of Sant Cugat

del Vallès

 

Team

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

 

Collaborators

Neighbors of Sant Cugat

del Vallès

Entities and associations

Technical and political team

of the city council

Presentation

Check the presentation

at prezi 

 

Video

Watch the video of the

process on youtube

 

Press

Read more about the project

at decidim

Your right of window

Your right of window

Perfilava el traçat amb pinzell i una concentració desmesurada. Abstreta de tot el que passarà al seu voltant -que, per altra banda, era més bé poc- i absolutament determinada a completar el propòsit de decorar les finestres de sa casa. O, per ser més precisa, de decorar la façana de sa casa des de les finestres a tot el que li arribarà el braç, el pinzell i les imprudents -si no suïcides- acrobàcies que executava en favor del màxim alcanç de la pintura.

Xica, que cauràs! Li va etzibar un vianant des de la vorera d’enfront, tot aturant-se per mirar que el seu propi crit no en fos el detonant profètic. La pintora, molt calmadament, va completar el moviment circular del seu canell, apurant la darrera sucada. Va abaixar el genoll de l’ampit i, ja amb el seu centre de gravetat fora del va, al menjador de casa, es va girar cap al viaestant.

Li agrada? Va dir l’habitant. Els blaus solquen el mur com unes crineres pentinades amb rastrell, emergeixen de tot l’ample de la llinda, i s’allunyen del perímetre de la finestra, canviant de gruix durant el traçat, i completant dos voltes i mitja en forma d’espiral. Són uns blaus forts, foscos, que amb l’absorció de la paret es flanquegen de verd marí. D’aquest degradat germinen, amb naturalitat vivificant, fulles, branques, arbres, arremolinats amb el feix de filaments del pinzell.

Els colors són bonics… però eixa no és la bona qüestió. I quina és per vosté la bona qüestió? Doncs que estàs pintant el carrer sense permís. Estic pintant ma casa. Però sóc jo qui veu el que pintes, des del carrer, tu en canvi no ho pots gaudir. Crec que ací s’equivoca, jo gaudisc pintant-ho, gaudisc pensant que els veïns i veïnes ho poden veure, i jo mateixa ho podré veure quan isca al carrer… Els dos oradors suspiren alhora, les últimes quatre paraules s’han quedat impreses en l’aire i s’hi estan uns segons, com volent ser llegides per molta més gent. Però no hi ha ningú més al carrer, i s’esfumen.

Doncs també tens raó xica, pinta lo que vullgues. La veritat és que a mí m’agrada, i si tinguérem totes les cases decorades aixina, l’espai públic seria més alegre i acollidor. Pausa. Pensant-ho bé és una iniciativa preciosa, per què no pintes la resta de cases del carrer?

La proposta que em fa m’afalaga… però eixa no és la bona qüestió. Que jo em senta amb la llibertat de pintar-lo i vosté amb la llibertat d’opinar-lo ja fa l’espai públic més alegre i acollidor. Encara diria més, el fet mateix que vosté i jo estiguem mantenint aquesta conversa fa l’espai públic.

Ara és un somriure el que es queda imprès en l’aire, un de sol, compartit, reflexiu, còmplice, revelador. Fins que el triple xiulit d’un policia el fulmina. Final del partit. El viaestant mamprèn la marxa, l’habitant la pintura.

 

* Referències 

Text inspirat en l’obra de Friedensreich Hundertwasser i el seu activisme pel dret a la ciutat:

Imatge: Reproducció digital de l’obra Green Town (1973-1978), de Friedensreich Hundertwasser.

Words of:

Arnau Boix i Pla

 

Publication date:

13/04/2020

Originally written in:

catalan

Tags:

Everyday life / Public space

Inventory of constructions on undeveloped land


Inventory of constructions on undeveloped land

The regulation of the undeveloped land is one of the challenges that municipalities will face in the coming years, as a balance must be found between the uses and activities that are allowed and the preservation of the natural habitats and ecosystems of each territory.

In this context, the city of Manresa has promoted the creation of an inventory of buildings in undeveloped land in order to know the current reality of the municipality before deciding how to transform it, in parallel to the catalog of Masias already definitively approved.

Our approach to the project as *estel was to understand the architectural, urban, and environmental characteristics of each element included in the study, but without forgetting the social and human components that these constructions have. In an environment such as Manresa, they play a key role in structuring and articulating the territory, and in defining the character and identity of the people who inhabit it.

The collaboration with Solucions Geogràfiques team has allowed us to integrate GIS technology in a transversal way throughout the work, and facilitate the management and updating of information in the future.

The regulation of the undeveloped land is one of the challenges that municipalities will face in the coming years, as a balance must be found between the uses and activities that are allowed and the preservation of the natural habitats and ecosystems of each territory.

In this context, the city of Manresa has promoted the creation of an inventory of buildings in undeveloped land in order to know the current reality of the municipality before deciding how to transform it, in parallel to the catalog of Masias already definitively approved.

Our approach to the project as *estel was to understand the architectural, urban, and environmental characteristics of each element included in the study, but without forgetting the social and human components that these constructions have. In an environment such as Manresa, they play a key role in structuring and articulating the territory, and in defining the character and identity of the people who inhabit it.

The collaboration with Solucions Geogràfiques team has allowed us to integrate GIS technology in a transversal way throughout the work, and facilitate the management and updating of information in the future.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Manresa

[76,250 inhabitants]

Scale

Municipal

Type of project

Urban Strategies

Duration

11 months [2019]

Promoter

Municipality of Manresa

 

Team

*estel (Marc Deu, Alba

Dominguez, Arnau Boix,

Konstantina Chrysostomou)

Solucions Geogràfiques

Can Quel, Creation Factory


Can Quel, Creation Factory

The old Can Quel textile factory, an emblematic building deeply rooted in the history of l’Esquirol, is transformed into a public center for socio-cultural creation. A factory of creation.

This municipal building recovers the idea of ​​culture, intervention, and the link with the territory, and is committed to being a platform that contributes to social transformation and sustainable development in Collsacabra, and l’Esquirol in particular.

The Can Quel creation factory, re-exists based on the motto “our future is quality” that is still in the factory, but now is related to culture and community. Likewise, it provides answers to every phase of creative processes and knowledge production -generating individual and/or collective workspaces and making resources available to artists, entities, cultural and social agents, and the public. In addition, it offers educational resources and visibility of projects and activities that reinforce the municipality of Esquirol as a cultural and social pole in Collsacabra.

It is committed to direct collaboration with the different groups to co-manage the equipment, in order to be the ones who shape and make the project grow. 

Can Quel creation factory would be defined from the following three axes:

 • Cross-border culture and education
 • Places of life and social gathering
 • Respect and commitment to the environment and the territory

The participatory process was designed following the PRA methodology (Participatory Research-Action) with the aim of incorporating the maximum diversity of intergenerational perspectives and promoting an inclusive space at l’Esquirol. During the participatory process, the Functional Program, the architectural and urban intervention criteria, the management model, the execution phases, and the management of the “meanwhile” were worked with the local community.

The old Can Quel textile factory, an emblematic building deeply rooted in the history of l’Esquirol, is transformed into a public center for socio-cultural creation. A factory of creation.

This municipal building recovers the idea of ​​culture, intervention, and the link with the territory, and is committed to being a platform that contributes to social transformation and sustainable development in Collsacabra, and l’Esquirol in particular.

The Can Quel creation factory, re-exists based on the motto “our future is quality” that is still in the factory, but now is related to culture and community. Likewise, it provides answers to every phase of creative processes and knowledge production -generating individual and/or collective workspaces and making resources available to artists, entities, cultural and social agents, and the public. In addition, it offers educational resources and visibility of projects and activities that reinforce the municipality of Esquirol as a cultural and social pole in Collsacabra.

It is committed to direct collaboration with the different groups to co-manage the equipment, in order to be the ones who shape and make the project grow. 

Can Quel creation factory would be defined from the following three axes:

 • Cross-border culture and education
 • Places of life and social gathering
 • Respect and commitment to the environment and the territory

The participatory process was designed following the PRA methodology (Participatory Research-Action) with the aim of incorporating the maximum diversity of intergenerational perspectives and promoting an inclusive space at l’Esquirol. During the participatory process, the Functional Program, the architectural and urban intervention criteria, the management model, the execution phases, and the management of the “meanwhile” were worked with the local community.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

L’Esquirol

[2,181 inhabitants]

Scale

Municipal

Type of project

Urban Strategies

Citizen cooperation

Duration

3 months [2020]

Promoter

Municipality of l’Esquirol

Barcelona Provincial Council

 

Team

*estel (Konstantina

Chrysostomou, Arnau

Boix, Marc Deu, Alba

Dominguez)

 

Collaborators

Neighbors of l’Esquirol

Municipal entities

Youth Centre

Technical and political team

of City’s Council

Presentation

Check the presentation at prezi

Socio-territorial analysis in the Study of the Urban Landscape of Montbau


Urban Landscape Study of Montbau

An Urban Landscape study, and especially in a complex area such as Montbau, inevitably approaches the work from various intertwined perspectives in order to reflect the urban reality.

In this case, *estel formed part of a very large team of professionals, and focused on the socio-territorial study, analyzing the human landscape and the everyday dynamics of the neighbourhood, as such as to understand how people relate to the territory as well as to each other.

Through a series of debates with representing stakeholders of the neighborhood in addition to the public realm observation, it was possible to relate amongst others; what was the perception of security in various areas of the neighborhood, which formal and informal spaces were best valued, and why, what urban characteristics define the identity of the neighborhood or in which way the relationship between the city of Barcelona and the mountain of Collserola is perceived.

An Urban Landscape study, and especially in a complex area such as Montbau, inevitably approaches the work from various intertwined perspectives in order to reflect the urban reality.

In this case, *estel formed part of a very large team of professionals, and focused on the socio-territorial study, analyzing the human landscape and the everyday dynamics of the neighbourhood, as such as to understand how people relate to the territory as well as to each other.

Through a series of debates with representing stakeholders of the neighborhood in addition to the public realm observation, it was possible to relate amongst others; what was the perception of security in various areas of the neighborhood, which formal and informal spaces were best valued, and why, what urban characteristics define the identity of the neighborhood or in which way the relationship between the city of Barcelona and the mountain of Collserola is perceived.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Barcelona

[1.636.762 habitants]

Scale

Neighborhood

Type of project

Urban Strategies

Citizen cooperation

Duration

8 months [2019]

Promoter

Institut Municipal del

Paisatge Urbà i la Qualitat

de Vida

 

Team

B2B Arquitectes

*estel (Marc Deu,

Konstantina Chrysostomou,

Arnau Boix, Alba Domínguez)

Irbis

Veclus S.L.

Jordi Bellmunt

Agata Buscemi

Fàtima López

Montserrat Mercadé

 

Collaborators

Neighbors of Montbau

Informe

Read the full report at

BCNROC Barcelona

Transforming Ca n’Altimira into a space for community innovation


Transforming Ca n’Altimira into a space for community innovation

How can we define new uses for a symbolic building respecting its history and its importance for citizens? How can we transform it into a pedagogical space where the social fabric is empowered, allowing us to speak for a new model of co-management of the municipal facilities?

The process of citizen participation for the definition of the new uses and the management model of the old municipal library of Cerdanyola del Vallès was an innovative and intergenerational project. During the process, were carried out, on the one hand, participatory actions (talks, table games, walks, 3d printing, …) and on the other the communication plan of the process (informative actions on public space, communicative image, exhibition, and installations regarding Ca n’Altimira’s history, and its participative process). 

The involvement of citizens during the collaborative analysis and diagnosis helped to detect the needs regarding spaces and activities and to structure a network of municipal facilities that could host them. Moreover, this co-production between administration and citizens helped to build a common story regarding the Functional Plan of  Ca n’Altimira. This Plan includes a program of uses (artistic, technological, social), the equipment’s management model, and the architectural criteria for the transformation and the proposed distribution of uses.

How can we define new uses for a symbolic building respecting its history and its importance for citizens? How can we transform it into a pedagogical space where the social fabric is empowered, allowing us to speak for a new model of co-management of the municipal facilities?

The process of citizen participation for the definition of the new uses and the management model of the old municipal library of Cerdanyola del Vallès was an innovative and intergenerational project. During the process, were carried out, on the one hand, participatory actions (talks, table games, walks, 3d printing, …) and on the other the communication plan of the process (informative actions on public space, communicative image, exhibition, and installations regarding Ca n’Altimira’s history, and its participative process). 

The involvement of citizens during the collaborative analysis and diagnosis helped to detect the needs regarding spaces and activities and to structure a network of municipal facilities that could host them. Moreover, this co-production between administration and citizens helped to build a common story regarding the Functional Plan of  Ca n’Altimira. This Plan includes a program of uses (artistic, technological, social), the equipment’s management model, and the architectural criteria for the transformation and the proposed distribution of uses.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Cerdanyola del Vallès

[57,740 inhabitants]

Scale

Public space

Type of project

Urban Strategies

Citizen cooperation

Duration

13 months [2016-2017]

Promoter

Barcelona Provincial Council

Municipality of Cerdanyola de

Vallès

 

Team

*estel (Arnau Boix,

Konstantina Chrysostomou,

Marc Deu, Soledad Viteri)

MonoD estudio

Urbanins

 

Collaborators

Non-associated citizens,

Collectives,

Entities and Associations

Presentation

Check the presentation at prezi

 

Study

Read the full report at issuu

 

Press

Read more about the project

in the digital newspaper

 Cerdanyola al dia

Urban strategies for San Francisco neighborhood​


Urban strategies for San Francisco neighborhood

The neighborhood of San Francisco, in the municipality of Villena, is a residential area developed during the 60s by the Francoist Ministry of Housing. Over the years, it has been subjected to a process of constant degradation that has ended to generate a setting with significant deficits both socially and architecturally, subjecting the local population to high levels of social vulnerability.

*estel elaborated a document of urban strategies, which is presented together with the socio-urban diagnostic document prepared by monoDestudio team. Both documents aim to establish the main axes of an intervention that allow reversing these dynamics.

A wide variety of parameters are analysed, ranging from the urban classification defined in the current PGOU (town plan), the conditions of the buildings, the property regime, to the main characteristics that define the neighbourhood’s everyday life.

Various areas of action are defined as taking advantage of the potentials and opportunities detected in the neighborhood,  These transformation actions act as change generators and help to improve residents life quality.

The neighborhood of San Francisco, in the municipality of Villena, is a residential area developed during the 60s by the Francoist Ministry of Housing. Over the years, it has been subjected to a process of constant degradation that has ended to generate a setting with significant deficits both socially and architecturally, subjecting the local population to high levels of social vulnerability.

*estel elaborated a document of urban strategies, which is presented together with the socio-urban diagnostic document prepared by monoDestudio team. Both documents aim to establish the main axes of an intervention that allow reversing these dynamics.

A wide variety of parameters are analysed, ranging from the urban classification defined in the current PGOU (town plan), the conditions of the buildings, the property regime, to the main characteristics that define the neighbourhood’s everyday life.

Various areas of action are defined as taking advantage of the potentials and opportunities detected in the neighborhood,  These transformation actions act as change generators and help to improve residents life quality.

Es van desenvolupar diverses eines per incorporar les necessitats dels habitants, desplegant-les a manera de procés conjunt d’aprenentatge basat en projectes. Espais per al diàleg intergeneracional i l’intercanvi de records i experiències, marxes exploratòries cap a l’antic camp de futbol, activitats lúdiques i jocs per a la incorporació de la perspectiva de joves i infants al projecte i sessions informatives amb experts en economia social i projectes esportius. Aquestes eines han facilitat una estreta i efectiva cooperació ciutadana i administrativa.

El resultat d’aquest procés és un avantprojecte de parc urbà multifuncional que incorpora diverses estratègies de desenvolupament policèntric del municipi: integració mediambiental, programació esportiva, equipaments per a manteniment i d’usos adaptables, espais escènics,…

L’estratègia participativa no acaba en la fase de planificació. La implicació dels habitants també durant l’execució del projecte i l’activació de el parc és un actiu demostrat en les cures de l’espai públic, ja que tota la comunitat es corresponsabilitza, se’ls apropia i els respecta molt més.

Place

Villena

[33,983 inhabitants]

Scale

Neighborhood

Type of project

Urban Strategies

Duration

6 months [2018 – 2019]

Promoter

Municipality of Villena

 

Team

monodDestudio

 

*estel (Arnau Boix i Pla,

Alba Domínguez Ferrer,

Marc Deu Ferrer,

Konstantina Chrysostomou)

 

TESEU

 

Collaborators

Neighbors of Villena